Vi følger løbende udviklingen med insiderhandler blandt de danske vækstbørsselskaber, og i 2023 har vi i årets første måneder set flere handler.

Insiderhandel er når personer, som er tilknyttet en virksomhed, handler med aktier. Det kan eksempelvis være direktøren eller et bestyrelsesmedlem, hvor virksomheden er forpligtet til at fortælle om sådanne handler. Vi følger løbende, når der gennemføres insiderhandler på den danske vækstbørs, hvilket kan følges her. De insiderhandler vi følger på denne side, er disse, som er gennemført i markedet, og altså ikke ifm. udnyttelse af warrants, emissioner eller lignende.

En insiderhandel kan overordnet være et positivt signal, når insideren opkøber, og omvendt et negativt signal, når insideren sælger. Det er dog ikke helt så sort/hvidt, hvor et salg f.eks. kan være relateret til skat, et ønske om diversificering eller lignende, og altså ikke nødvendigvis et signal om, at man har mistet tiltroen til investeringscasen. Et selskab vil dog altid være bevidst omkring hvilken signalværdi, en insiderhandel sender til markedet.

Læs også: Udbytte på First North i 2023.

Flere køb end salg

Jeg har til og med den 2. maj noteret 14 insiderhandler i markedet på den danske vækstbørs i 2023. Udvider vi til Sverige, har bl.a. 2cureX, som er stiftet af danske Ole Thastrup, offentliggjort en insiderhandel, hvor CEO Fernando Andreu i april købte yderligere 18.978 aktier i selskabet, hvilket bragte hans samlede beholdning op på 33.719 aktier.

På listen nederst dækker oversigten dog kun over de selskaber, som er noteret på en dansk vækstbørs. Det gælder First North Danmark og Spotlight Danmark. Ud af de 14 handler er ni af disse køb, mens fire er salg og den sidste er en intern handel mellem et bestyrelsesmedlem og medlemmer af direktionen. Det er dog særligt én person og virksomhed, som bidrager til, at der er flere køb end salg.

OrderYOYOs CEO, Jesper Johansen har nemlig været ude at købe aktier i OrderYOYO af seks omgange, hvor det hver gang har været for relativt små beløb. Gennem disse seks køb har Jesper Johansen i alt købt aktier for ca. 172.000 kroner, som er et mindre beløb end de andre aktører, der har købt aktier af blot en omgang. Her har senest Rolf Bladt, som er bestyrelsesmedlem hos RISMA, købt aktier for 796.697 kroner. Derudover var ASEO Invest IT ApS, som er associeret med Digizuites formand, Søren Skovbølling samt bestyrelsesmedlemmet Anette Skovbølling i starten af året ude at købe aktier i Digizuite på den gode side af 1,5 mio. kroner. Hos CS MEDICA har selskabets CEO, CFO og COO købt aktier for i alt 472.710 kroner i årets første kvartal.

Kigger vi på salgssiden, har Kasper Støy, der netop har overladt formandsposten til Jeppe Frandsen hos Shape Robotics solgt aktier for 882.000 kroner. Shape Robotics’ CTO og medstifter, Moises Pacheco har også været ude at sælge Shape Robotics-aktier. Shape Robotics har dog i denne forbindelse beskrevet, at salgene har været relateret til skattebetalinger, hvor et lagerprincip kan give relativt store skatteregninger, når man har et ejerskab på under 10% gennem holding-selskab, som er tilfældet hos Moises Pacheco, efter selskabet gennemførte en emission i november, og han blev udvandet. Samme situation har vi set hos Penneo, der har lidt under disse beskatningsforhold, som flere parter arbejder på at ændre, da det ikke gavner nogen, at ledende personer er nødsaget til at sælge for at dække en urealiseret gevinst.

Derudover har Wirteks CEO, Michael Aaen solgt aktier for 557.536 kroner. Michael Aaen har ikke et ejerskab på mindre end 10%, som tilfældet er hos Moises Pancheco, hvorfor dette umiddelbart ikke var et skatterelateret salg. Michael Aaen ejer efter salget 2.286.857 aktier ud af de i alt 7.462.212 aktier i Wirtek, og har dermed fortsat en ejerandel på lidt over 30% af selskabet. I tilfældet hos Michael Aaen kan salget derfor nok i højere grad tilskrives et ønske om at diversificere sine aktiver, mens han fortsat i høj grad har hånden på kogepladen med sin store beholdning af Wirtek-aktier.

Den sidste insiderhandel på oversigten er hos Relesys, hvor bestyrelsesmedlemmet Christian Lynge Hjort har købt aktier for 2.250.000 kroner fra selskabets CEO, COO og CTO. Denne er markeret gul på oversigten, da denne handel både inkluderede et internt køb og internt salg. Hvis en ledende person ønsker at reducere sin beholdning af den ene eller anden årsag, synes jeg, at det er en god løsning at sælge internt, eller måske endda til en institutionel investor, som vi så tilbage i 2022, hvor direktøren hos Scandinavian Medical Solutions solgte 10% af aktierne i selskabet til Nordic Compound Invest.

Insiderhandel vækstbørsen 2023 til 2 maj