Astralis meldte tidligere på året ud, at de ville foretage et strategisk review af virksomheden, hvor mange forskellige muligheder ift. salg af dele af forretningen mv., har været på tale. Resultatet bliver dog, at Astralis vil afnotere sine aktier. Det bliver potentielt den ottende afnotering på First North i år.

Selskabet begrunder afnoteringen med, at det ikke er gået godt kursmæssigt siden børsnoteringen. Aktien er faktisk faldet 80% til trods for, at selskabet har leveret okay resultater rent finansielt. En af ambitionerne med en børsnotering var dog, at man kunne udstede nye aktier og bruge en kapitalstærk position til at opkøbe nye spændende forretningsområder, og videreudvikle forretningen. Hertil er der næsten ingen likviditet i aktierne, hvorfor selskabet ikke vurderer, at det skaber værdi for hverken aktionærer eller selskabsdriften at være børsnoteret.

Derfor har Astralis valgt at lukke ned for udefrakommende omkostninger ifm. deres strategiske review – omtrent 3 mio. kroner årligt forbundet med at være børsnoteret for selskabet, samt frasolgt Pixel.TV og lukket deres Rainbow Six Siege afdeling. Nu fokuserer selskabet mere helhjertet på de to kerneområder af forretningen, CSGO og League of Legends.

Så rent sportsligt giver det mening for Astralis at vælge denne løsning. Det frigiver midler til at kunne udvikle det sportslige, mens man ikke har opnået de fordele, der var planen med at blive børsnoteret. Det er dog super ærgerligt, når det er den aktie på First North med flest private investorer gennem Nordnet.

Det er ikke en nyhed, som jeg er særlig positivt stemt overfor som aktionær. Jeg synes heller ikke, at det er god investorpleje overfor mere end 5.700 investorer igennem Nordnet alene – hvor mange der er i alt, ved jeg desværre ikke. Det er dog nu flere tusinde private investorer, som bliver nødsaget til at sælge deres aktier, såfremt man ikke ønsker at betale gebyrer for at have unoterede aktier – dertil bliver det også sværere at sælge sine aktier på et senere tidspunkt.

Astralis har dermed taget en beslutning om at gøre det bedste rent sportsligt og muligvis for de større aktionærer af selskabet på bekostning af de små private investorer.