Året hedder 2023, og vi har allerede set på hvilke aktier, som er favoritterne blandt vores medlemmer for 2023. Men hvilke aktier var egentligt de bedste i 2022?

Aktieåret 2022 var ikke samme fornøjelse, som vi har været vant til i årene forinden. Kun otte aktier på hele den danske vækstbørs slutter året i grønt, hvor særligt vækstaktier har været udsatte i et år med fokus på inflation og renter. Det har særligt ramt kapitalafhængige selskaber, som har udstedt nye aktier, og derfor er faldet tungt gennem året.

Kigger vi først på årets mest faldende aktier, som alle er faldet 90% eller mere, har netop kapital været et stort tema. Både Audientes, DanCann Pharma og Cessatech har nemlig været ude at hente kapital, hvilket desuden også har været tilfældet for Happy Helper, der slutter som årets fjerde dårligste performende aktie på den danske vækstbørs med et fald på 87%.

Alle tre bundaktier er dermed noteret på Spotlight-børsen, og ifølge vores egne beregninger har Spotlight DK også performet væsentligt under First North DK i 2022. Det er dog heller ikke en overraskelse, når der kun er noteret syv selskaber på den danske Spotlight-børs, og tre af disse er blandt de dårligst performende aktier i 2022 på tværs af hele den danske vækstbørs. CS MEDICA trækker dog gennemsnittet op for Spotlight DK, der ifølge vores beregninger har oplevet et gennemsnitligt fald på 55%, der til sammenligning var på 30% for First North DK. CS MEDICA steg 58%.

Otte aktier er gået mod strømmen, og har faktisk leveret et positivt kursafkast til sine investorer gennem 2022. Det gælder Shape Robotics, Q-Interline, Erria, CS MEDICA, Mdundo, Scandinavian Medical Solutions, Donkey Republic og FOM Technologies.

Læs også: Vækstbørsens vinderaktier i 2023?

Årets vinderaktier

De tre bedst performende aktier i 2022 var Shape Robotics, Q-Interline og Erria. De oplevede stigninger på hhv. 120%, 109% og 68%. For alle tre aktier er der flere ting at tage fat på, hvorfor jeg kun vil give en smagsprøve på, hvorfor de kan have oplevet så store stigninger gennem året.

Årets helt store højdespringer, Shape Robotics, har haft et særdeles begivenhedsrigt år. For bare at fremhæve nogle af begivenhederne, kan der nævnes fire opjusteringer, et samarbejde med Samsung, Fundamental Invest som institutionel investor, et succesfuldt ledelsesskifte samt rekordhøje vækstrater.

Q-Interline har modsat Shape Robotics været nødsaget til at nedjustere gennem 2022. Det skete ifm. halvårsrapporten for 2022. Faktisk har Q-Interline her i starten af 2023 også været ude af nedjustere sine forventninger til regnskabsåret 2022 grundet forandrede markedsvilkår med udskudte beslutningsprocesser grundet energikrisen i Europa. Det har resulteret i en kraftig opbremsning i investering i bl.a. analyseudstyr i fødevaresektoren i Europa.

Q-Interline var ellers i januar 2022 ude at opjustere forventningerne til regnskabsåret 2021, og fik dermed en god start som børsnoteret virksomhed. Oprindeligt forventede Q-Interline ved årsregnskabet 2021, at man i 2022 ville nå en omsætning på 38-42 mio. kroner med et negativt EBIT på 3,5-4,5 mio. kroner. Efter seneste nedjustering forventer selskabet nu at nå en omsætning på 25,5-26,5 mio. kroner med et negativt EBIT på 11,5-12,5 mio. kroner. I 2023 forventer selskabet at nå en omsætning på 38-43 mio. kroner med et EBIT-resultat på -1 til 1 mio. kroner. Q-Interline har dermed fået en lidt blandet start på børsen, men har alligevel oplevet en flot kursudvikling gennem 2022. Da den begyndte at stige, var flere private investorer ude at drage paralleller til Chemometec, som jeg dog ikke personligt ved, hvor meget der holder.

Erria indtager den sidste plads i top-3 med en stigning på 68%. Erria har ligesom Shape Robotics kunnet glæde sine investorer med fire opjusteringer gennem året, så de i dag forventer at nå en omsætning på 140-150 mio. kroner med et positivt EBITDA på 11-13 mio. kroner. Oprindeligt forventede Erria at nå en omsætning på 90-100 mio. kroner med et positivt EBITDA på 2-4 mio. kroner, hvorfor Erria også gennem året har formået at optimere driften, så de i dag forventer en væsentligt højere EBITDA-margin, end da de præsenterede sine oprindelige forventninger. Særligt en stor aftale med Ørsted har medvirket til Errias positive udvikling gennem året samt et succesfuldt opkøb af det Vietnamesiske selskab, Mermaid Maritime Vietnam Company.

Året har dermed budt på flere positive børshistorier, selvom det overordnede billede har været meget rødt for vækstaktierne. Vi glæder os til at blive klogere på aktieåret 2023, og håber selvsagt, at endnu flere aktier slutter året i grønt.

Disclaimer: Grafikken øverst er ikke justeret for emissioner.