I Danmark handler mange private aktionærer gennem Nordnet, men kigger vi mod Sverige, handler mange gennem platformen Avanza.

I mere end to år har vi fulgt udviklingen i antallet af Nordnet-aktionærer blandt de danske vækstbørsaktier. Det har givet et indblik i, hvordan selskaberne er lykkedes med at tiltrække de private investorer eller omvendt fået dem til at trykke på salgsknappen.

De aktionærer som har investeret gennem Nordnet, antager vi primært er danske. Nordnet er dog etableret på tværs af det danske, svenske, norske og finske marked, hvorfor der også kan være udenlandske investorer blandt vores Nordnet-opgørelser. Kigger vi mod en platform som Avanza, er det mig bekendt alene svenske investorer, som handler herigennem, hvorfor vi ved at notere antallet af aktionærer registreret gennem Avanza, kan få et indblik i hvilke aktier, som er mest populære blandt de svenske investorer. Fra sommeren 2023 er vi derfor også begyndt at følge udviklingen på Avanza.

Læs også: Regnskaber på vej: Få overblikket her.

En fordel ved Spotlight

På oversigten nederst kan du finde et overblik over antallet af aktionærer registreret på hhv. Nordnet og Avanza blandt de danske vækstbørsaktier. Af oversigten fremgår flere interessante ting. Den første kolonne beskriver antallet af Nordnet-aktionærer, den næste beskriver antallet af Avanza-aktionærer, den tredje rangerer selskaberne efter, hvem der har flest Nordnet-aktionærer, mens den fjerde rangerer efter hvem der har flest Avanza-aktionærer. Den femte kolonne beskriver andelen af Avanza-aktionærer, når man sammenlægger antallet af Nordnet- og Avanza-aktionærer. Til denne kolonne skal man huske, at selskabet også har aktionærer registreret gennem andre banker, hvorfor det ikke er en procentandel af den samlede aktionærbase, men alene Nordnet vs. Avanza. Den sjette og sidste kolonne beskriver hvilken børs, som aktien er noteret på – enten Spotlight DK eller First North DK. Alle data er ud fra den 2. august 2023.

Det første jeg bemærker ved denne oversigt, er forskellen mellem børserne. STENOCARE er det selskab, som har flest aktionærer registreret på Avanza, og selvom STENOCARE i dag handles på First North, blev selskabet oprindelige optaget til handel på Spotlight. Historien er omvendt hos Audientes, som oprindeligt blev noteret på First North, men nu handles på Spotlight, og ikke endnu har oplevet samme tilgang af Avanza-aktionærer.

Efter STENOCARE indtager DanCann Pharma, CS MEDICA, Curasight, Cessatech, Freetrailer og Risk Intelligence de efterfølgende placeringer. Det indikerer tydeligt, at ved at være noteret på Spotlight, som også er en svensk børs, tiltrækker man nemmere de svenske investorer. Bemærk f.eks. et selskab som CS MEDICA, hvor de næsten har mere end dobbelt så mange aktionærer på Avanza sammenlignet med Nordnet – og det er endda efter, at aktien har oplevet en markant tilgang af Nordnet-aktionærer, siden de blev børsnoteret.

Hvad med First North?

Oversigten indikerer tydelige forskelle på Spotlight og First North ift. at tiltrække svenske investorer, og hvis vi isolerer fokusset på First North, er Scandinavian Medical Solutions udover den tidligere Spotlight-aktie, STENOCARE, den som er lykkedes bedst med at tiltrække Avanza-aktionærerne. Scandinavian Medical Solutions havde per 2. august 2023 registreret 222 aktionærer på Avanza, hvilket blot udgør ca. 11% af den samlede aktionærbase registreret på Nordnet og Avanza. For STENOCARE, DanCann Pharma, CS MEDICA, Curasight, Cessatech, Freetrailer og Risk Intelligence udgør Avanza-aktionærerne fra 14% og helt op til 67%.

Den tredje mest populære aktie blandt Nordnet-aktionærerne er BactiQuant, som per 2. august 2023 havde hele 3.955 aktionærer registreret på Nordnet. Snart indtager BactiQuant en andenplads på denne liste, idet Astralis er på vej til en afnotering. BactiQuant er den omvendte historie af CS MEDICA, da selskabet kun er lykkedes med at tiltrække 14 aktionærer på Avanza – hvilket placerer BactiQuant på nr. 37 på listen over flest Avanza-aktionærer blandt de danske vækstbørsaktier.

Hydract er med mere end 1.800 Nordnet-aktionærer placeret som nr. 9 på Nordnet-rangeringen, men har også haft svært ved at tiltrække aktionærer på Avanza med blot 11 aktionærer. Helt i bunden er Nexcom, hvor kun 3 aktionærer gennem Avanza har set potentialet og investeret i aktien. For flere af aktierne er der en interessant forskel, hvor de er i det røde segment på den ene platform og det grønne segment på den anden platform. Det gælder f.eks. ViroGates, DecideAct, Konsolidator og Dataproces.

Nordnet vs Avanza august 2023 oversigt