DecideAct har i dag meddelt, at de har lanceret en dedikeret software til strategieksekvering henvendt investeringsselskaber og deres porteføljeselskaber med henblik på optimeret samarbejde og performance.

Blandt investeringsselskaber er det en velkendt udfordring, at det kan være svært at blive enige om og eksekvere på nogle af de strategiske tiltag. Det kan blandt andet omhandle omkostninger, vækststrategier og deres involvering i den daglige drift. Det er disse problemstillinger, som DecideAct forsøger at hjælpe med gennem et specialmodul til deres strategieksekveringssoftware.

Denne løsning er blevet testet med flere investeringsselskaber gennem 2023. Softwaren giver et digitalt benchmark for strategieksekveringen, omkostningsfokus og ledelsesmetoder. Dette er noget, som selskaberne ikke tidligere har haft adgang til, hvorfor det historisk også har været svært at ændre strategi, da det har været svært at understøtte denne ændring med data. Dette nye softwaremodul skal være med til at sikre den langsigtede værdiskabelse i denne type selskaber.

I denne forbindelse udtaler CEO hos DecideAct, Flemming Videriksen:

De forskellige ønsker om investorinvolvering i den daglige drift og ledelsespræferencer fører ofte til konflikter. Vores nye softwareløsning opbygger gensidig tillid ved at aligne investorer og porteføljeselskaber til den bedst mulige governance omkring den daglige ledelse og langsigtede mål. Platformen identificerer, prioriterer og opstiller en klar køreplan for mål og aktionærværdi, så porteføljeselskabets ledelse kan træffe sikre beslutninger og samtidig holde investorerne informeret. DecideActs cloud-platform kan omsætte enhver strategisk plan til handling – uanset om det drejer sig om ESG, recovery, omkostningsoptimering eller andre missionskritiske prioriteter.