En af de mest velkendte IPO-forskere er Jay Ritter, som har undersøgt tusindvis af børsnoteringer gennem historien. Han har bl.a. fundet frem til, at det gennemsnitlige førstedags-afkast fra IPO’er i 1980’erne var på 7%. Herefter steg det til 15% i perioden 1990-1998, før det i 1999-2000 var helt oppe på 65%.

Allerede ud fra disse tal, kan vi som investorer hurtigt konkludere, at tidspunktet for en børsnotering er afgørende for modtagelsen på børsen. Derfor har jeg dykket lidt nærmere ned i, hvordan noteringerne på First North og Spotlight er blevet modtaget siden 2018. Vi anbefaler altid at tænke langsigtet i sine investeringer. Derfor skal indlægget på ingen måde anses som en anbefaling til at spekulere i børsnoteringer.

Læs også: Børspanelet vurderer danske børsnoteringer.

I perioden fra 2018-2021 er 49 selskaber blevet noteret på den danske vækstbørs. 30 af disse selskaber er steget første handelsdag eller sluttet dagen uændret, hvorimod de resterende 19 er sluttet første handelsdag i minus. Waturu er i samme periode blevet afnoteret, og nr. 50 er på vej gennem Re-Match. 10 selskaber kom på i 2018, hvorefter 4 kom i 2019, 14 i 2020 og 21 i 2021 foruden Re-Match.

Hvis vi kigger på alle børsnoteringerne i perioden, har de i alt givet et gennemsnitligt afkast på 24% på den første handelsdag sammenlignet med tegningskursen. Dog er der også stor forskel på, hvornår førstedags-afkastet er boomet. F.eks. var det gennemsnitlige førstedags-afkast på børsnoteringerne tilbage i 2018 på 4%, hvorimod gennemsnittet for børsnoteringerne i 2020 var 37%. Kigges der kun på de fem børsnoteringer, som var i juni 2020, havde de et gennemsnitligt førstedags-afkast på hele 64%.

I 2021 har der også været en interessant udvikling. Året startede i bedste 2020-stil, hvor de første 10 børsnoteringer gav et gennemsnitligt førstedags-afkast på 50%. Kigger vi derimod på de sidste 10 børsnoteringer (til og med Relesys), har det gennemsnitlige afkast været på 2% toppet af Relesys, som steg 44% første handelsdag sammenlignet med tegningskursen.

Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at tallene er baseret på et forholdsvist lille datasæt. Derfor kan få børsnoteringer gøre en stor forskel på det overordnede billede, hvilket er en væsentlig forskel på de undersøgelser, som Jay Ritter har lavet. Dog kan det være med til at give en indikation af, at stemningen omkring børsnoteringer også varierer, hvilket der kan være rigtig mange forskellige årsager til.

Fuldt overblik

På nedenstående diagram fremgår førstedags-afkast på børsnoteringerne i perioden 2018-2021 (til og med Relesys). Det er tallene fra dette diagram, som er benyttet i blogindlægget.

Førstedags-afkast på IPOer (2018-2021)

Disclaimer: Udviklingen på første handelsdag er som oftest et resultat af spekulanter, der sælger ud på første handelsdag. Derfor er udviklingen på første handelsdag meget svær at forudsige, og vi anbefaler at tænke langsigtet i sine investeringer.