I går efter markedet lukkede, offentliggjorde FOM Technologies sit regnskab for 2020.

Til trods for den globale epidemi har FOM Technologies fortsat sin aggressive investering i innovation, udvikling af nye produkter, etablering af strategiske partnerskaber, opbygning af et globalt distributionsnetværk samt skalering af selskabets organisation herunder antallet af medarbejdere.

Dette afspejler sig også i regnskabets personaleomkostninger, som er steget over 70%. Ved regnskabet for 2019 havde FOM Technologies et gennemsnitligt antal fuldtidsansatte på 5, som nu er vokset til 8.

Regnskabets omsætning bærer præg af en global lock-down indenfor stort set alle selskabets kundesegmenter. Omsætningen endte på 6,8 mio. DKK, hvilket svarer til et fald på omkring 18% sammenlignet med omsætningen året før.

På trods af nedgangen i årets omsætning, forventer FOM Technologies en markant vækst i 2021, hvor de guider med at nå en omsætning på 16-20 mio. DKK. Dette svarer til en vækst på 135-194% i omsætningen. Derudover guider FOM Technologies med en EBIT på -2 mio. til 0 DKK.

FOM Technologies er tilfredse med årets resultat, hvor selskabet gennem sommerens børsnoteringen ligeledes er bedre styrket til at eksekvere sin vækststrategi de kommende år.