SaaS-virksomheden Hypefactors, der leverer en media intelligence-platform, der primært anvendes af kommunikationsafdelinger til at få overblik over relevante medieomtaler på tværs af mediekanaler (print, online, social medier, radio og tv) og til at generere automatiserede indsigter vedrørende reputation/omdømme, meddelte for nyligt, at de nu også gør selve deres AI-baserede teknologi tilgængelig via såkaldte api-løsninger.

Det kan lyde meget teknisk, hvad det jo egentlig også er, men den relativt simple og gode pointe er, at hvor en kommunikationsafdeling har behov for en samlet platform til håndtering af arbejdsprocesser, medieovervågning, data m.v., så anvender andre afdelinger typisk allerede en anden IT-platform, som deres primære værktøj. Disse afdelinger kan derfor have stor fordel af at få tilført relevante nyhedsinformationer i realtid til disse IT-platforme/systemer; det kan f.eks. være i forbindelse med R&D, Marketing, konkurrentovervågning, Finans eller ESG/CSR.

Den avancerede “indmad” i Hypefactors-platformen, altså den unikke data- og AI-teknologi (kaldet Atlastic.ai), kan altså sørge for at kundetilpassede flows af relevante og berigede nyheder hentet i realtid fra millioner af kilder, kan føres direkte ind i ønskede platforme og f.eks. korreleres med andre data, som salgstal eller andre markedsdata. Atlastic.ai-teknologien hjælper brugerne med at få det fulde billede af vigtige situationer og træffe bedre informerede beslutninger. Ved aktivt at kommercialisere Atlastic.ai og Hypefactors-løsningerne samtidigt, gør selskabet således teknologien tilgængelig for flere målgrupper.