Bag de volatile aktiekurser på vækstbørsen er reelle iværksættervirksomheder og medarbejdere, der arbejder hårdt for at nå sine målsætninger.

Vækstbørs, minibørs eller iværksætterbørs? Der kan være mange navne for First North og Spotlight børserne, men personligt benytter jeg ofte begrebet vækstbørser. Sjældent benytter jeg udtrykket iværksætterbørs, men i realiteten er langt størstedelen af virksomhederne i et tidligt stadie, og kan ikke sammenlignes med modne selskaber på Large Cap. For mange af selskaberne er det stifteren, der i dag sidder som direktør. Her kan bl.a. nævnes Alefarm Brewing, Dataproces, Happy Helper, Mdundo og Trophy Games.

En af de samfundsmæssige fordele ved at have en vækstbørs, hvor mindre iværksættervirksomheder kan notere sig, er, at det først og fremmest skaber en markedsplads, hvor mindre virksomheder kan hente kapital til vækst. Ofte skal denne kapital bl.a. investeres i flere medarbejdere. Men hvor mange er egentligt beskæftiget hos de danske vækstbørsvirksomheder på First North DK og Spotlight DK? Det har jeg sat mig for at finde svaret på.

Læs også: 29 anbefalinger skal øge tilliden til vækstbørserne.

Antal medarbejdere på vækstbørsen

Det er dog ikke en helt simpel opgave at definere antallet af medarbejdere. Man skulle tro, at det bare var at gennemgå alle regnskaber, og derefter finde frem til at samlet tal. Der er dog flere måder at opgøre antallet af medarbejdere. Nogle selskaber rapporterer et gennemsnitligt antal medarbejdere, mens andre definerer antallet af medarbejdere i slutningen af året. Dertil er der selskaber, hvor jeg ikke med sikkerhed kan gennemskue, hvordan det er opgjort, og enkelte hvor jeg ikke har fundet frem til antal medarbejdere.

Med det in mente, har jeg opstillet tabellen nederst, som er opgjort efter alle selskabernes seneste årsregnskaber. Mange af selskaberne oplyser udviklingen i antallet af medarbejdere ved seneste halvårsrapport, men da det ikke er alle, er jeg gået tilbage til seneste årsrapport for at gøre det lige op mellem selskaberne. Overordnet kan vi forvente, at flere af selskaberne gennem 2022 har ansat medarbejdere, da der kom mange på børsen i 2021, der efterfølgende skulle ansætte medarbejdere, hvilket trækker gennemsnittet op i 2022. Omvendt er det usikre tider for flere af selskaberne, som har været nødsaget til at fyre medarbejdere gennem 2022.

Ifølge min gennemgang af alle selskabernes seneste årsregnskaber, er der i alt ca. 2.400 fuldtidsbeskæftigede blandt First North DK og Spotlight DK selskaberne. Ifølge en artikel om gennemsnitsdanskeren fra Danmarksstatistik, er gennemsnitslønnen i Danmark på omkring 44.500 kroner før skat. Beregnet ud fra disse tal, udbetaler de dansknoterede vækstbørsselskaber knap 107 mio. kroner i løn hver måned. Jobindex er den største arbejdsgiver på den danske vækstbørs, og havde i 2021 personaleomkostninger på ca. 173 mio. kroner for året.

For at sætte antallet af medarbejdere i perspektiv, havde Novo Nordisk i 2021 i gennemsnit 46.171 medarbejdere. Et af de mindre C25-selskaber, Bavarian Nordic, havde ved udgangen af 2021 759 medarbejdere opgjort i fuldtidsansatte. Medarbejderne er selvfølgelig ikke kun ansat i Danmark. Selskaber som SPENN, Wirtek og Mdundo har en stor del af aktiviteterne i udlandet, hvorfor de også må forventes at have en stor andel af sine medarbejdere her. Selskaberne rapporterer desværre ikke på fordelingen af medarbejderne. Derfor kan vi ikke ud fra årsrapporterne definere, hvor mange danske arbejdspladser de skaber. Tidligere estimering af selskabernes samlede månedlige lønningsomkostninger vil heller ikke være præcis, da lønniveauet er forskelligt fra land til land.

Tabel

SelskabAntal ansatteOpgørelse
Agillic47Gennemsnit
Alefarm Brewing9Gennemsnit
Astralis63Gennemsnit
Audientes8Gennemsnit
BactiQuant16FTE ultimo
Brain+15Gennemsnit
Cessatech2Gennemsnit
Conferize3Gennemsnit
Copyright Agent21?
CS Medica4Gennemsnit
Curasight2Gennemsnit
DanCann Pharma10Gennemsnit
Danish Aerospace Company24Gennemsnit
Dataproces55Gennemsnit
Decideact2Gennemsnit
Digizuite39Gennemsnit
Donkey Republic58Gennemsnit
EgnsINVEST-?
Enalyzer30Gennemsnit
Erria175Gennemsnit
FastPassCorp9Gennemsnit
FOM Technologies11Gennemsnit
Freetrailer40Gennemsnit
Happy Helper13Ultimo
Hove34Gennemsnit
Hydract9?
Hypefactors13Gennemsnit
Impero35FTE ultimo
Jobindex281Gennemsnit
Konsolidator36Ultimo
LED iBond23Gennemsnit
MapsPeople90Ultimo
Mdundo18Gennemsnit
Monsenso18FTE ultimo
Movinn23Gennemsnit
Nexcom21Ultimo
NORD.investments12Gennemsnit
Odico27Gennemsnit
Onxeo49Gennemsnit
OrderYOYO119Gennemsnit
Q-Interline19,5Gennemsnit
Relesys56Gennemsnit
Re-Match38Gennemsnit
Risk Intelligence24Gennemsnit
RISMA29Gennemsnit
SameSystem125Ultimo
Scandinavian MS5Gennemsnit
Scape Technologies18Gennemsnit
Seluxit16Gennemsnit
Shape Robotics22Gennemsnit
SPENN Technology229Gennemsnit
Stenocare9Gennemsnit
Swiss Properties Invest-?
Trophy Games40Ultimo
Valuer46Gennemsnit
ViroGates13Ultimo
WindowMaster International127Gennemsnit
Wirtek137Gennemsnit