First North har længe delt vandene, hvilket kan have resulteret i, at Nasdaq nu har opdateret deres Rulebook.

First North har været ramt af en række kritikpunkter, som særligt har været henvendt virksomhederne og deres rådgivere. Nu har Nasdaq lavet en omfattende gennemgang af First Norths Rulebook, som har til hensigt at styrke tilliden, troværdigheden og gennemsigtigheden af First North, og dermed de fremtidige børsnoteringer. Det har resulteret i en række forslag til ændringer, som ventes at træde i kræft fra d. 1. juli 2022.

Læs også: Hvad er First North?

Tilstrækkelig kapital

I ændringerne fremgår det, at selskaber skal kunne påvise, at de har tilstrækkelig kapital til de kommende 12 måneder. Med andre ord skal investorerne altså nemmere kunne vurdere virksomhedens omkostninger, og hvor længe kapitalen forventes at holde driften kørende.

Det har hele tiden været en del af regelbogen, at selskaberne som minimum skal have kapital til de første 12 måneder efter første handelsdag, hvis ikke selskabet har været profitabelt. Det nye er dermed, at det er gældende ligegyldigt rentabilitet, og at det skal fremvises så investorerne har en bedre forståelse herom.

Ledelse og bestyrelse

Et af kritikpunkterne for selskaberne på First North har været, at de ikke har været klædt ordentligt på ift. at være en børsnoteret virksomhed. Uden selv at have praktisk erfaring, er jeg også sikker på, at det er en stor opgave. Derfor indeholder det nye regelsæt yderligere fokus på selskabernes ledelse og bestyrelse.

Det er vigtigt, at ledelsen og bestyrelsen har tilstrækkelig og indgående viden omkring selskabet og dets aktiviteter. Det vil nu først være muligt, når personerne har været aktive i deres positioner i mindst tre måneder, og har deltaget i udarbejdelsen af minimum en finansiel rapport inden optagelse til handel. Årsagen til dette forslag skal sandsynligvis ses i lyset af, at man ikke ønsker at se en virksomhed skifte ud i ledelsen og bestyrelsen lige inden børsnoteringen.

Det fremgår ligeledes af de nye krav, at ledelsen og bestyrelsesmedlemmer forinden noteringen skal deltage i et seminar afholdt af Nasdaq. Her vil selskaberne sandsynligvis blive meget klogere på det at være en børsnoteret virksomhed, så de kan være forberedte på, hvad de går ind til.