Tilbage i oktober delte vi en opdatering på, hvordan de danske First North aktier noteret efter 2018 har klaret sig fordelt på rådgiverne.

Siden da er seks nye selskaber blevet børsnoteret på First North, og vi har set større udsving blandt aktierne. Det har resulteret i, at opgørelsen over selskaberne fordelt på rådgiverne har ændret sig væsentligt, så kun Norden CEF nu har et positivt gennemsnitsafkast beregnet ud fra tegningskursen til lukkekursen d. 25. februar.

Af de seks nye selskaber, er Norden CEF rådgiver for tre af dem. Dermed har Norden CEF siden 2018 bragt 12 selskaber på First North.

Sådan er det gået

Med tre yderligere noteringer fra Norden CEF, en fra Grant Thornton, en fra Västra Hammen og en fra Oaklins er vi som sagt oppe på seks noteringer siden seneste Certified Adviser-opdatering. Det er Scandinavian Medical Solutions, Movinn, Q-Interline, Hove, Relesys og Re-Match, som er blevet noteret på First North. På nedenstående billede er et fornyet overblik over udviklingen, hvor kursudviklingen løber fra tegningskursen til d. 25. februar 2022.

Certified Adviser performance 2018 til 25-feb 2022

Eftersom datoen for noteringen er meget forskellig, er tidshorisonten selvfølgelig også meget forskellig. Et selskab som Re-Match har ikke engang været noteret i et fuldt kvartal, mens andre selskaber har været noteret siden 2018. Flere af selskaberne har i perioden som børsnoteret virksomhed valgt at skifte certified adviser. På nedenstående oversigt er et overblik, som er inddelt efter hvor mange selskaber, man har bragt på børsen siden 2018.

Certified Adviser performance 2018 til 25-feb 2022 2.1

Norden CEF i plus

Norden CEF er beregnet ud fra ovenstående overblik den eneste rådgiver, som har et gennemsnitsafkast i plus. Det har Norden CEF præsteret med den højeste volumen af børsnoteringer i perioden, hvor de har bragt 12 selskaber på børsen. I samme periode har Grant Thornton bragt 10 selskaber på First North mens Kapital Partner og Västra Hamnen har noteret hhv. 6 og 5 selskaber.

Ud fra vores beregninger har Norden CEF et gennemsnitligt afkast på 17% sammenlignet med tegningskursen. Ved seneste opdatering havde Norden CEF et gennemsnitligt afkast på 70,5%, hvorfor det gennemsnitlige afkast i perioden er faldet væsentligt. Man kan tage fat i flere cases for at finde årsagerne til denne udvikling. Monsenso er bl.a. gået fra at være nede med 25% ved seneste opdatering til at være nede med 85%. Samtidig er to af de tre nye noteringer fra Norden CEF i minus, hvor Hove og Q-Interline er nede med hhv. 28% og 14%. En aktie som Digizuite er ligeledes gået fra at være i pænt plus til at være nede med 27%.

Norden CEF har fortsat den bedste case beregnet ud fra kursudviklingen, nemlig FOM Technologies. FOM Technologies er steget over 300% sammenlignet med tegningskursen, og er dermed den største bidragsyder til, at Norden CEF har et positivt gennemsnitsafkast. I alt er 5 ud af de 12 noteringer fra Norden CEF i plus.

Fra plus til minus

Grant Thornton, Västra Hamnen og Kapital Partner havde alle et positivt gennemsnitsafkast ved seneste opdatering. I den nye opdaterede version, som er beregnet ud fra lukkekursen d. 25. februar, har de et negativt gennemsnitsafkast på deres noteringer. Grant Thornton er gået fra et positivt gennemsnitsafkast på 36,9% til et negativt gennemsnitsafkast på 13,8%. Dette er på trods af, at den nye case, som Grant Thornton har bragt på børsen, Relesys, har leveret et positivt afkast.

Västra Hamnen har et gennemsnitsafkast på -13,2%, hvilket især skyldes Waturu og LED iBond. Hvordan man reelt skal opgøre værdien af Green Impact Ventures efter selskabet er blevet afnoteret, ved jeg ikke, men eftersom det har været en stor børsfiasko, medregnes Waturu i denne opgørelse som et afkast på -100%. Hvis Waturu/Green Impact Ventures tages ud af ligningen, ville Västra Hamnen have et positivt gennemsnitsafkast drevet af Shape Robotics, som senere har skiftet til Norden CEF.

Kapital Partner har et gennemsnitsafkast på -16,3% mod 14% ved seneste opdatering. Årsagen hertil er, at Audientes og Konsolidator, der fortsat er i plus, er faldet lidt tilbage sammenlignet med seneste opdatering. I dag har de leveret et afkast på hhv. 48% og 42%. Samtidig er Nexcom, Odico og Hypefactors faldet yderligere mens Mdundo har oplevet en mindre fremgang sammenlignet med seneste opdatering.