Penneo har i dag offentliggjort regnskab for 2021, hvor selskabet ved udgangen af året nåede en ARR på 55,5 mio. kroner svarende til en vækst på 50%.

Eftersom Penneo allerede tilbage i slutningen af januar offentliggjorde foreløbige nøgletal, er fokusset i dagens regnskab primært rettet mod selskabets forventninger til 2022 samt selskabets føromtalte kapitalforhøjelse.

I 2022 forventer Penneo at nå en ARR på 77-82 mio. kroner svarende til en vækst på 40-49%. Samtidig vil Penneo fortsætte med at investere i vækst, og forventer at nå et EBITDA på -5 til -10 mio. kroner. Selskabets ARPA, som står for den gennemsnitlige omsætning per kunde steg 21% ved udgangen af 2021 sammenlignet med 2020. Samtidig har Penneo haft en ARR churn på 2%. ARR churn beskriver, hvor gode virksomheden er til at fastholde sin eksisterende ARR.

Oprindeligt havde Penneo til hensigt at rejse op mod 100 mio. kroner, men grundet nuværende markedsforhold har bestyrelsen vurderet, at det vil gavne selskabet mere at hente kapital svarende til 5-10% af selskabets markedsværdi inden for de kommende seks måneder, så selskabet kan fortsætte med at investere i høj vækst.

Det har været et begivenhedsrigt år for Penneo. De er bl.a. indgået en aftale med Bankdata om at udrulle Penneos Sign-software i Bankdata og otte finansielle institutioner i Danmark. Dette gælder velkendte institutioner som Sydbank, Jyske Bank og Ringkjøbing Landbobank. Derudover er Christian Stendevad tiltrådt som administrerende direktør, Christian Sagild er valgt som bestyrelsesformand og Rikke Stampe Skov er valgt som bestyrelsesmedlem.

Penneos planer om at skifte til hovedmarkedet skrider frem som planmæssigt. Et skift til hovedbørsen vil åbne op for en bredere vifte af investorer, herunder nationale og internationale investorer.