Pila Pharma har i dag offentliggjort deres Year-End rapport, der sætter fokus på regnskabsåret 2023, og de forskellige milepæle, som selskabet har opnået.

Pila Pharma er fortsat i udviklingsfasen, hvor de har store udgifter forbundet med deres forskning. I lyset af de svære tider på børsen har de dog formået at trimme organisationen ganske betydeligt, hvorfor den negative pengestrøm fra de fortsatte aktiviteter næsten er halveret. For 2023 kunne selskabet præsentere et negativt cash flow på 4,85 millioner SEK mod 9,09 millioner SEK i 2022.

Gennem fjerde kvartal 2023 lykkedes Pila Pharma at hente 8,1 mio. SEK før omkostninger i en emission, der også involverede en konvertering af gæld. Ved udgangen af 2023 havde selskabet en kontantbeholdning på 5,95 millioner SEK.

Efter årets afslutning er firmaet og selskabets stifter & adm. direktør, Dorte X. Gram blevet udvalgt til at deltage i skaleringsprogrammet ”10 X Health”, som er delvist sponseret af EU’s regionale udviklings fond . Skaleringsprogrammet organiseres af SmiLe Inkubatoren og Medicon Village i Lund, Sverige.

På billedet ses den forskningsmæssige udvikling eller ’pipeline’ for Pila Pharma, hvor de er længst fremme med deres projekt til Diabetes behandling med fornyet og intensiveret fokus på fedme og hjertekar sygdomme som f.eks hjertesvigt.

Selskabet skal nu påbegynde et fase 2a studie for at identificere den maksimale tolerance ved indtag af molekylet XEN-D0501 før de kan gå videre til potentielt afgørende fase 2b studier.

I forbindelse med regnskabet udtaler selskabets stifter & adm. direktør, Dorte X. Gram:

”I 2023 var vores vigtigste operationelle præstation at demonstrere en meget god tolerance af XEN-D0501 efter 13 ugers administration af meget høje doser i 2 dyrearter. De gode resultater var afgørende for, at vi kunne udvikle XEN-D0501 videre til længere kliniske forsøg. Men de mest signifikante resultater, vi delte i 2023, var resultaterne fra vores sidste 4-ugers forsøg med overvægtige og fede personer med diabetes (PP-CT02).

Dette viste, at XEN-D0501 med høj statistisk signifikans reducerede hjertesvigt-biomarkøren ANP, hvilket tyder på, at XEN-D0501 kan reducere risikoen for en for tidlig kardiovaskulær død. Hjertekar-sygdommen hjertesvigt er en væsentlig dødsårsag ved diabetes.”