Risk Intelligence har defineret en klar vækststrategi frem mod 2025, og i dag søger selskabet at rejse op mod 18,4 mio. kroner for at sikre en succesfuld implementering af strategien.

Risk Intelligence tilbyder sikkerhedsløsninger, der hjælper kunderne med at overvåge risici på havet, i havne og på land globalt. Det gør først og fremmest selskabets forretningsmodel skalerbar, mens det abonnementsbaserede salg giver en kontinuerlig og mere forudsigelig årlig omsætning.

Risk Intelligence har en målsætning om at nå en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 30% frem til 2025. Toplinjevæksten ønsker Risk Intelligence at kombinere med et positivt driftsresultat målt på EBITDA, hvor selskabet tidligere har udmeldt, at de forventer at kunne generere et positivt cash flow fra driften fra fjerde kvartal i 2023.

Gennem nuværende kapitaludvidelse kan Risk Intelligence hente op mod 18,4 mio. kroner, hvoraf 75,2% allerede er sikret gennem forhåndstilsagn og garanti. Provenuet vil i tilfælde af fuldtegning tilføre Risk Intelligence ca. 15,8 mio. kroner efter omkostninger, hvilket sammen med et langsigtet lån fra EIFO (tidligere Vækstfonden) på 5 mio. kroner vil tilføre Risk Intelligence op til 20,8 mio. kroner. Risk Intelligence ønsker at benytte kapitalen til at investere i en ny platform, betale alle kortsigtede lån og opbygge en likvid reserve til vækstinitiativer.

Den nye platform vil Risk Intelligence lancere i fjerde kvartal af 2023, hvilket bliver en væsentlig milepæl. Denne vil nemlig øge antallet af indtægtskilder fra platformen til tre fra nuværende en, hvilket vil bidrage til vækst i fremtiden. Allerede i starten af fjerde kvartal har Risk Intelligence lanceret en ny feature henvendt krydstogtindustrien, som vil bidrage til omsætningen i fjerde kvartal, men i højere grad få indflydelse på tallene fra næste regnskabsår.

Eksisterende aktionærer hos Risk Intelligence kan tegne nye aktier. Kapitaludvidelsen er opsat med en unit-model, hvor du for hver aktie du ejer, modtager en unit right. For at tegne en unit, der består af 12 nye aktier, skal du benytte 13 unit rights. Prisen per unit er 15,6 kroner, hvorfor prisen per aktie er 1,3 kroner. Tegningsperioden løber fra den 11.-24. oktober 2023, og du kan finde flere informationer om udbuddet af de nye aktier gennem selskabets memorandum.