Der er mange SaaS-selskaber på den danske vækstbørs. Her kan blandt andet nævnes Agillic, Digizuite, Hypefactors, Impero, Konsolidator, MapsPeople, OrderYOYO, RISMA, Relesys, SameSystem m.fl.

For at sammenligne disse selskaber, som er bygget op omkring en abonnementsforretning, er The SaaS Capital Index relevant at følge. Dette indeks består af en række SaaS US-noterede virksomheder, og beregner en gennemsnitlig ARR-multipel mellem selskaberne. Det er dog vigtigt at bemærke, at der på The SaaS Capital Index befinder sig større virksomheder såsom Zoom, Unity og Adobe. Den gennemsnitlige market cap er på over 14 mia. USD, hvorfor virksomhederne er meget større end minibørsselskaberne.

De seneste tal fra The SaaS Capital er blevet offentliggjort, og her fremgår det, at ARR-multiplen er gået en smule frem gennem juli måned, men fortsat er faldet en del gennem året. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, er multiplen mere end halveret. Pr 31. juli er ARR-multiplen på 7,7x, hvilket er en fremgang fra 7,5x i forrige måned. På samme tidspunkt sidste år var ARR-multiplen på 16,2x.