Shape Robotics har i dag offentliggjort sit regnskab for første kvartal af 2021.

I starten af april udsendte selskabet en opdatering for kvartalet, og derfor var nogle af nøgleinformationerne allerede velkendte.

Selskabet omsatte for 2,16 mio. kroner svarende til en stigning på 7% sammenlignet med samme periode sidste år. Selskabet har ligeledes vækstet sin AAR med 22%, så den nu er på 94.000 kroner.

Resultatet for perioden falder 5% sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket kan relateres til personaleomkostninger, hvor der er flere ansatte i salgsafdelingen som et led i strategien om at komme tættere på internationale partnere.

Bestyrelsen og ledelsen hos Shape Robotics er tilfredse med udviklingen i kvartalet, og ifm. regnskabet udtaler CEO, David Johan Christensen:

At vi kan skabe vækst i en markedssituation hvor flere af vores fokusmarkeder stadig har covid-19 restriktioner i skolerne, vidner om et kæmpe potentiale når verden langsomt bevæger sig tilbage mod mere normale tilstande.

Blandt andre højdepunkter forventer selskabet mindre konkurrence i udskoling-segmentet idet en af de største konkurrenter har valgt at udfase deres produkt, og fokusere mere på øvrige produkter, som vurderes at være mere rettet mod indskolingen.

Derudover nævnes også, at selskabets produktet, Fable Connect, fortsætter med at være en succes. Som bekendt er Fable Connect blandt andet valgt af Lungeforeningen som den eneste robot der tilbydes lungesyge børn, som ikke har mulighed for at deltage fysisk i undervisningen. Derudover har flere større kommuner i Danmark og Sverige valgt at teste robotten i udvalgte skoleklasser.