Det har væltet ind med halvårsregnskaber på den danske vækstbørs gennem august måned, hvilket vi nu vil se lidt nærmere på.

August har budt på virkelig mange regnskaber, og hvis du som mig har en generel interesse for vækstbørsens udvikling, men måske ikke har haft mulighed for at skimme alle selskabernes regnskaber, vil jeg forsøge at give et hurtigt overblik.

For alle de selskaber, der ikke har skævt regnskabsår, har det været sæson for halvårsregnskaber. Nogle selskaber har dog skævt regnskabsår, hvorfor de måske i stedet har offentliggjort kvartalsregnskab. I dette indlæg kigger vi på en tidshorisont fra d. 27. juni 2022 til udgangen af august 2022. Årsagen til denne tidshorisont skyldes, at SameSystem d. 27. juni offentliggjorde halvårsregnskab for deres skæve regnskabsår, der starter fra oktober.

Læs også: Hvad er warrants?

Justering af guidance

For at skabe et overblik over regnskabssæsonen synes jeg, at det mest centrale er at se på selskabernes guidance. Har de opjusteret? Nedjusteret? Eller fastholdt senest udmeldte guidance? Ifølge min opgørelse har 18 selskaber på First North DK og Spotlight DK justeret sin guidance i perioden. For nogle selskaber var det den første justering, mens andre selskaber har justeret flere gange allerede gennem året.

På nedenstående billede kan du se et overblik over min opgørelse. Billedet påviser selskabernes ændringer i guidance i perioden fra d. 27. juni 2022 til slutningen af august. Der er stor forskel på størrelsen af selskabernes justeringer, hvilket vi ser lidt nærmere på efter billedet.

H1 regnskabssæson justering af guidance

Som det fremgår af billedet, har jeg i alt registreret 7 opjusteringer og 11 nedjusteringer, hvilket isoleret set er skidt, idet vi som investorer selvfølgelig helst vil have flest opjusteringer. Det er dog ikke helt så sort/hvidt, da vi er nødt til at se lidt nærmere på tallene, inden vi kan danne en konklusion.

Hvis vi f.eks. tager fat i selskaber som MapsPeople og Movinn, har de begge fastholdt flere elementer i deres guidance. MapsPeople fastholdte sine forventninger til ARR og EBITDA, men nedjusterede sine omsætningsforventninger grundet selskabets partnerstrategi. MapsPeople arbejder fokuseret på at etablere en stærk partnerdrevet salgskanal som grundlag vækst, og her er selskabet lykkedes over forventning med salg til især OEM-partnere, der integrerer MapsIndoors som en del af deres slutprodukt. Det er en stor fordel på den lange bane, men med et ekstra led ud til slutkunden forløber recognition efter IFRS langsommere end ved direkte salg, hvilket altså var årsagen til nedjusteringen af omsætningsforventningerne.

I Movinns tilfælde fastholdte de både forventningerne til omsætningen og EBITDA, men nedjusterede sine forventninger til EBIT grundet højere afskrivninger end forventet. Selve driften vækster dermed som forventet. Omvendt var flere af opjusteringerne også kun relateret til enkelte nøgletal, f.eks. Nexcom der opjusterede sine EBITDA-forventninger, men ikke omsætningen. Dermed er der justeringer i begge retninger, hvor det kun er relateret til enkelte nøgletal, som derfor må høre under kategorien mindre justeringer, men altså stadig tæller med i opgørelsen.

Når det er sagt, var der også større justeringer, hvor der blev justeret på hele linjen. F.eks. LED iBond der lancerede sin nye strategi, hvor de nedjusterede sine omsætningsforventninger og suspenderede sine tidligere udmeldte forventninger om at nå et positivt cash flow. Et andet eksempel er Agillic, som både opjusterede sine forventninger til ARR, omsætningen og EBITDA.

Med mere end 40 regnskaber i perioden kan vi samtidig konstatere, at størstedelen af selskaberne må have fastholdt sine forventninger. Flere selskaber har dog heller ikke en guidance, da de f.eks. i højere grad er i en udviklingsfase fremfor kommercialiseringsfase. Fastholdte forventninger er dog ligeledes relevante at have med i en samlet konklusion, hvorfor jeg sidder med en samlet neutral følelse for regnskabssæsonsen. Det kunne have været meget bedre, men det kunne også have været slemmere, særligt taget urolighederne i økonomien i betragtning.

I slutningen af september fortsætter regnskaberne med at tikke ind for de selskaber, som har skævt regnskabsår. Ellers skal vi vente til november for at ramme den næste store regnskabssæson på den danske vækstbørs, hvor Q3-regnskaberne vil offentliggøres.