Jeg har stor interesse for danske vækstaktier, hvorfor jeg også holder øje med udviklingen hos langt de fleste af disse.

Derfor vil jeg også gerne sætte lidt ord på de fem danske vækstaktier, som jeg i dag følger tættest ift. en potentiel investering. I den henseende har jeg ekskluderet de selskaber, som vi selv samarbejder med gennem vores platform for vækstaktier, da jeg ikke ønsker at have en potentiel interessekonflikt. På nuværende tidspunkt har jeg kun to aktive investeringer blandt denne type af selskaber, hvilket er Relesys og Agillic.

Selskaberne hører til blandt en kategori af selskaber, der har haft en tumult tid på børsen, og har nogle værdiansættelser jeg finder interessante i nuværende niveau. Dermed ikke sagt, at det er de absolut bedst performende selskaber, men nogle hvor jeg kan se et potentiale for fremtidige kursstigninger.

For ikke at trække spændingen kommer her de fem mindre danske aktier, som jeg holder særligt godt øje med i rækkefølge efter markedsværdi: OrderYOYO, SWISS Properties Invest, Agillic, Dataproces og Movinn.

Læs også:  Relesys er foran IPO-planen: men er aktien glemt?

Bemærk, at indlægget oprindeligt er skrevet den 14. april, mens udviklingen i disse selskaber går stærkt. Derfor forekommer der også en opdatering i bunden.

OrderYOYO

OrderYOYO er lidt en interessant børsfortælling, der har været på en vækstrejse udover det sædvanlige, blandt andet gennem opkøb. Selskabet blev børsnoteret i sommeren 2021, og formåede fra 2020 til 2021 at løfte omsætningen fra 35 mio. kroner til over 100 mio. kroner. De seneste par år er omsætningen fortsat steget hastigt, hvor der forventes en omsætning på 275-285 mio. kroner i indeværende regnskabsår (2024).

OrderYOYO leverer software til restauranter, hvor omtrent halvdelen af omsætningen stammer fra Tyskland, 24% fra Storbritannien, 17% fra Irland og 7% fra Danmark, som er de fire primære fokusmarkeder.  Væksten kan forventes at stilne en smule af, men til gengæld er profitabilitet et nyt fokusområde, hvor forventningen til EBITDA-marginen er 11-13% med en langsigtet målsætning om 25%.

Selskabets værdiansættelse i skrivende stund til lige i underkanten af 700 mio. kroner. Det er en ganske interessant markedsværdi for et SaaS selskab med en ARR på 300 mio. kroner, og et fokus på profitabilitet. OrderYOYO har desuden 55 mio. kroner i kontantbeholdning, der kan være med til at finansiere opkøbsmuligheder til at udvide og blive en af de ledende serviceleverandører til restauranter i Europa. Selskabets ARR er dog opgjort lidt utraditionelt, da der også indregnes forbrugsbaserede abonnementer sammen med de faste abonnementer.

Opkøb kan dog også betyde udvanding og flere nye aktier, hvor en relativ lav markedsværdi ikke er en styrke, tværtimod. Ledelsen har dog formået at gøre et godt stykke arbejde hidtil, hvilket jeg også har tiltro, at de gør i fremtiden.

SWISS Properties Invest

SWISS Properties Invest arbejder som navnet antyder med ejendomsinvesteringer i Schweiz. Nærmere betegnet erhvervsejendomme. Selskabet er det seneste noterede selskab på de danske vækstbørser, og har endda formået at hente yderligere kapital siden børsnoteringen til en højere pris end børsnoteringskursen.

Dette er til trods for, at kursen har fulgt tendensen for børsnoterede ejendomsinvestorer i perioden, hvilket har været en nedadgående tendens. Jeg har selv haft mulighed for at deltage i en workshop hos selskabet, hvor der blev lagt stort fokus på strategien med udvælgelse, såvel som løbende drift af ejendomsmålene, hvilket var enormt berigende.

Teamet bag har stor erfaring og den nødvendige tålmodighed til at finde de erhvervslejemål, der giver dem en tilpas stor forventet forrentning på lejemålene til at gøre det attraktivt at være medinvestor. SWISS har siden børsnoteringen arbejdet hurtigere end lovet, hvorfor der også kan forventes lejeindtægter allerede i 2024, der svarede til de forventede lejeindtægter i 2030 ifølge IPO-planen.

Tager man kurs divideret med indre værdi er selskabets såkaldte P/B-værdi 0,8, mens der i 2023 også blevet leveret et overskud, der svarer til en PE-værdi på 15. Eftersom selskabet opererer i Schweiz kan dette være med til at give en større spredning ift. resten af min portefølje.

Et veldrevet ejendomsselskab med en relativ lav værdiansættelse finder jeg som en ganske attraktiv investeringsmulighed. Mange af de danske ejendomsselskaber handles dog til langt lavere multipler, hvor Prime Office kan fremhæves med en P/B-værdi på 0,35 og en PE-værdi på 12,5.

Agillic

Agillic har jeg et helt specielt forhold til, da jeg var i erhvervspraktik i selskabet for efterhånden en del år siden – det var dog en super god oplevelse og kan klart anbefales.

Derfor har jeg også været medinvestor i flere år, hvor mine investeringer desværre er faldet så meget, at det nu er den aktie som jeg har færrest midler investeret i. Det er dog også den eneste tilbageværende aktie, som jeg endnu ikke har suppleret op i fra denne artikel, hvor der kan læses lidt nærmere om selskabet generelt.

På overfladen var årsregnskabet for 2023 ganske kedeligt: En tilbagegang i omsætning og ARR med et større underskud på bundlinjen. Dog lykkedes selskabet med at løfte deres EBITDA 71% til 1,9 mio. kroner. Ved udgangen af året havde selskabet en kontantbeholdning på 9,4 mio. kroner, mens der for året havde været en negativ pengestrøm på 6,5 mio. kroner. Selskabet forventer endnu et år uden den store vækst, heller ikke på EBITDA.

Der burde som udgangspunkt være nok likvider i selskabet til, at der ikke skal hentes flere penge gennem 2024 (og forhåbentligt fremadrettet). Der ligger dog en usikkerhed ifm. noget skat tilbage fra 2019 og 2020, der inklusiv renter er forløbet op i 8,3 mio. kroner.

Jeg har som forudsætning for at supplere op i selskabet, at der skal komme styr på den likvide beholdning, så jeg er sikker på ikke at blive udvandet til denne efter min mening meget lave markedsværdi på omtrent 140 mio. kroner.

Dataproces

Dataproces er ligesom nogle af de andre selskaber i en kategori lidt for sig selv, hvilket kan være både godt og skidt alt efter hvordan man ser det.

Selskabet startede med primært at lave konsulentbaseret arbejde på akkord, men har de seneste år været i en transformation til et SaaS selskab. Dette har betydet en årrække med en lavere omsætning, end da der blev udført akkordarbejde, hvilket har sat sine tydelige spor i aktien – de færreste investorer ønsker tilbagegang på omsætning og bundlinje.

Dataproces er dog kommet så langt i sin transformationsfase, at omsætningen i indeværende regnskabsår 2023/24 kan sætte ny rekord samtidig med at levere et positivt EBITDA-resultatet for første gang i en årrække. Det betyder også, at selskabet begynder at komme ind i en fase, hvor jeg kunne finde på at investere. Med en relativ lav markedsværdi på lige knap 100 mio. kroner og et overskudsgivende SaaS selskab, er der ved at være et godt fundament for en god investering for fremtiden.

Nogle investorer har dog været en smule mere risikovillige end jeg, og gået ind i aktien tidligere, hvilket de også er belønnet ganske behændigt for med en stigning på 62% siden medio december. Selskabet har en positiv pengestrøm og 5,6 mio. kroner i likvide midler. De fleste parametre for at investere for mit vedkommende er dermed ved at være opfyldt. Efter en stigning på 62% på få måneder er jeg dog altid lidt afventende.

Movinn

Movinn er ligeledes indenfor ejendomsbranchen, hvor de udlejer møblerede lejligheder (som de selv lejer). Her har jeg ligeledes haft fornøjelsen af at møde teamet, og få et lille indblik i hvordan de arbejder. Movinn har fokus på at servicere større virksomheder, der har behov for, at deres ansatte kan få dækket deres boligbehov.

Der er overordnet rigtig mange ting, som jeg er yderst begejstrede for i selskaber, hvor jeg har stået på sidelinjen og observeret det sidste lange stykke tid efterhånden. Der er dog nogle risikoelementer, som jeg fortsat gerne ser afklaret forud for en investering.

Movinn ønsker at opstarte i Stockholm, Gøteborg, Hamburg og Berlin i 2024-2025, hvilket er temmelig dyrt, hvor et nyt marked ofte leverer underskud i de første driftsår. Det er i hvert fald erfaringen fra da selskabet indtrådte i Sverige. På længere sigt anser jeg det dog som ganske positivt at brede risikoen udover flere markeder. Gennem 2023 har der været en negativ pengestrøm for selskabet.

Med en nuværende markedsværdi på omtrent 35 mio. kroner er jeg derfor en smule tilbageholdende med selskabets vækstambitioner. Formår selskabet at sænke deres ledighedsrate fra 15% til målet på 10% og løfte EBITDA-marginen fra nuværende 2,4% til målet på 15% og vækste med disse nøgletal, så er der gode forudsætninger for deres ambitiøse vækstmål.

Lige nu finder jeg dog vækstambitionerne lidt for ambitiøse, og er bange for hvad det kan ske at betyde ift. potentielt at finde ny kapital.

Opdatering

Jeg skrev oprindeligt denne artikel i weekenden den 13-14 april, men mandag den 15. april skete der noget, som fik mine aktiebeholdninger til at ændre sig, hvorfor jeg faktisk har købt op i to af de selskaber, som jeg har nævnt.

Relesys-aktien steg 15% allerede mandag formiddag, hvor jeg valgte at sælge omtrent 1/3 af min position, da jeg i alt var oppe lige i underkanten af 100%. Pengene fra dette salg valgte jeg at geninvestere i nogle af de interessante selskaber på First North, som jeg har belyst i denne artikel.

Helt konkret valgte jeg at købe henholdsvis OrderYOYO og Movinn, som jeg fandt mest attraktive i skrivende stund. Det var måske ikke helt klargjort for mig på forhånd, at det netop var de to selskaber, men efter en ekstra gennemgang af de forskellige selskaber var det her jeg så mest potentiale ift. risiko.

OrderYOYO har et meget solidt økonomisk fundament og en relativ stor størrelse ift. de andre selskaber, hvilket skaber noget tryghed og tiltro til, at der er en mindre downside. I mellemtiden har OrderYOYO også præsenteret Q1 regnskab, der bød på en ganske markant opjustering. For Movinn gælder det, at selskabet simpelthen er så billigt, hvilket er retfærdiggjort af problemstillinger på kort sigt. Her ser jeg ligeledes en ret begrænset downside, da problemerne er indregnet i kursen, og en stabilisering af selskabets nøgletal ville give mulighed for en pæn kursudvikling fremadrettet.

For begge selskaber har det vist sig, at være en enormt heldig timing, hvor jeg er oppe med +25% på begge investeringer (24. april kl. 10:40).