Jobindex meddelte fredag aften, at det bliver det sjette selskab, som ønsker at slette sine aktier fra handel på First North DK i 2023.

I den forbindelse fremsatte Danielsen 2 ApS, som er ejet af direktør og storaktionær, Kaare Danielsen et frivilligt købstilbud på 1.900 kroner per aktie, hvilket svarede til en præmie på 8,6% ift. seneste lukkekurs. Aktionærerne har dog også mulighed for at beholde sine aktier, og dermed blot være aktionær i et unoteret selskab. Her skal man dog være opmærksomhed på andre ting, såsom om din handelsplatform opkræver gebyrer for at eje unoterede aktier, og at aktierne bliver sværere at handle.

Baggrund for afnoteringen

Beslutningen om afnoteringen er truffet af bestyrelsen i Jobindex på baggrund af en skriftlig meddelelse fra tilbudsgiver om, at tilbudsgiver har mulighed for at opnå fuldt ejerskab over selskabet gennem tvangsindløsning i overensstemmelse med selskabslovens § 70, og at selskabet dermed er berettiget til – på frivillig anmodning – at få dets aktier slettet fra handel og officiel notering fra First North.

Bevæggrundene for bestyrelsens beslutning om at bemyndige selskabets adm. direktør om at anmode om sletning af selskabets aktier fra handel og officiel notering er følgende: Selskabet har ikke i mange år gjort aktivt brug af kapitalmarkedet på Nasdaq First North og forventer ikke at gøre dette i en længerevarende periode fremadrettet. Tilbudsgiver ejer over 90% af aktierne og stemmerettighederne i selskabet og antallet af aktier, der frit kan handles på First North er yderst begrænset, og dermed er spredning og likviditet i aktierne også yderst begrænset, og der er stigende økonomiske og administrative omkostninger forbundet med fortsat at være optaget til handel og officiel notering, og Jobindex ønsker at forenkle de administrative arbejdsopgaver ved at afnotere selskabet.

Det offentlige købstilbud vil løbe fra tirsdag 6. juni 2023 kl. 09.00 til og med fredag den 30. juni 2023 kl. 17.00. I tilbudsperioden vil tilbudsgiver have en stående købsordre på Nasdaq First North til køb af aktier i Jobindex for 1.900 kr. pr. aktie. Aktionærer, der ønsker at acceptere det offentlige købstilbud, skal lægge en salgsordre ind på Nasdaq med et salgsbeløb svarende til tilbudskursen på 1.900 kroner pr. aktie. Ordren vil herefter vil blive matchet op imod tilbudsgivers stående købsordre og afviklet i overensstemmelse med Nasdaqs og VP Securities’ almindelige afviklingsregler.

Du kan læse mere om omstændighederne og afnoteringen i den officielle meddelelse fra Jobindex.