Pila Pharma har i den forudgående uge været repræsenteret til BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2024, der er verdens største konference med 20.000 deltagere og mulighed for at møde aktører fra alle dele af økosystemet, fra de største farma selskaber til institutionelle investorer og servicevirksomheder.

Eventet blev afholdt i San Diego, Californien, hvor administrerende direktør, Gustav H. Gram, var tilstede. Med stor glæde og entusiasme blev der afholdt møder med interesserede farma selskaber, hvor de diskuterede Pila Pharma’s unikke koncept med at bruge en TRPV1-antagonist til ikke bare udforske virkningen i smertefulde sygdomme, som disse antagonister traditionelt var anset til, men også metabole sygdomme som type-2 diabetes, kardiovaskulære sygdomme og potentielt fedme baseret på stifter Dr. Dorte Gram’s opdagelse på Novo Nordisk for 25 år siden.

Det er Pila Pharmas mål at indgå en partnerskabsaftale efter fase 2b, når en god effekt på blodsukker er påvist.

Det er derfor en del af Pila Pharma’s langsigtede strategi at skabe synliggørelse og viden om selskabets kliniske udviklingsprogram ikke bare til investorer, men også til mulige fremtidige partnere. Specifikt er denne type af konference ideel fordi det ofte er muligt at få møder direkte med de større farma selskaber – både dem der kendes fra tidligere, som så opdateres, men også nye som så introduceres til Pila Pharma.

En farma partner vil være afgørende for at bringe TRPV1-antagonisten XEN-D0501 frem til markedet. Det er en proces, der forventeligt koster et trecifret millionbeløb og som kræver stor know-how. Samtidigt bruges den sidste del af den kliniske udvikling (fase 3) også til at forberede markedet på det nye produkt, og det vil være afgørende at have en partner der allerede har en salgsorganisation såvel som kontakt til diabeteslæger, således at de i tid inden lancering kan informeres om den nye behandling og dens bedste anvendelse.

Tidlige partnerskaber kan derfor være særdeles værdiskabende og risikominimerende i den sammenhæng, at en partner forventeligt vil påtage sig en stor del af fremtidige forventede omkostninger. De fleste partnerskaber indeholder både up-front betalinger, milepælsbetalinger ved succesfulde udfald i studier, og ’royalties’ af eventuelt salg på markedet.

Alene i år har Gustav H. Gram deltaget i flere lignende arrangementer, der blandt andet har budt på et besøg i Zürich og Barcelona til BIO-Europe Spring, der hører til blandt de større europæiske arrangementer af samme slags på området. Der har på disse været en del interesse generelt for udviklingskandidater, der kan have effekt på fedme, og selskabet oplever derfor en stigende interesse også for Pila Pharmas projekt fra både større farma selskaber såvel som mere regionale farma selskaber.

Behandlingsmuligheder mod fedme, diabetes og kardiovaskulære sygdomme er vigtigt fra et globalt sundhedsmæssigt perspektiv, hvor den relativt nystiftede ’World Obesity Federation’ også har opgjort, at der nu er over 1 milliard mennesker, som lider af overvægt og de afledte problemer deraf.
En betragtelig andel af disse vil tilmed forventeligt ikke have adgang til de nyeste vægtregulerende produkter baseret på GLP-1 agonister. Det er alle disse mennesker, som Pila Pharma håber på at kunne hjælpe med deres orale lægemiddel TRPV1-antagonist.

Ind til nu har Pila Pharma selv gennemført 2 studier i overvægtige personer med type-2 diabetes og vist at XEN-D0501 har effekt på insulin udskillelse (og efterfølgende blodsukker), en trend for en effekt på langtidsblodsukkeret, HbA1c og en overraskende stor effekt på sænkning af en markør for hjertesvigt. Men der er endnu ikke vist en effekt på vægt. Dels fordi de tidligere studier har været korte (af 1 måneds varighed) og med lave behandlingsdoser. Selskabets næste studie er et fase 2a dosis-eskalerings studie. Dette studie er primært et sikkerhedsstudie for at bestemme den højest tålelige dosis. Det er altså målet at først udforske hvor høje doser som kan gives og hvornår bivirkninger optræder og hvor længe de varer.

Dette er vigtigt af to årsager. Dels skal der højere doser til at kunne vise en effekt på kropsvægt. Dels skal det lede til at kunne vælge de rigtige dosertil det efterfølgende fase 2b studie så en god effekt kan påvises uden for mange bivirkninger. Demonstration af en god effekt på blodsukker og gerne kropsvægt uden alvorlige bivirkninger er hvad farma partnere har sagt er forudsætningen for en partneraftale.

Som nævnt ønsker selskabets at skabe maksimal værdi for dets aktionærer gennem en farma partnerskabsaftale, hvilket med gode resultater skulle være muligt inden for de næste 3 år.

Selskabets aktionærer er dog allerede blevet belønnet for deres tiltro til selskabet i år, hvor selskabets aktie den seneste tid er eksploderet og er oppe med næsten 400% per dags dato 13/06. Dog er kursen fortsat lavere end introduktionskursen tilbage i 2021, hvor værdiansættelsen af denne type af selskaber generelt var markant højere. Pila Pharma har knap 2000 aktionærer ifølge den seneste kvartalsrapport.