Audientes har i dag offentliggjort sin Year-end rapport for 2022, der viser en omsætning for året på 3,1 mio. kroner.

Det har været et begivenhedsrigt og udfordrende år for Audientes, hvor selskabet har gjort sig mange vigtige erfaringer. Audientes tilskriver de missede salgsforventninger for fjerde kvartal, at mange af slutbrugerne i Indien har mere alvorlige høretab end først forventet samt at ramp-up fasen med en række partnere blev udskudt til 2023.

Derfor valgte Audientes i fjerde kvartal at begynde udviklingen af en stor softwareopgradering, så selskabets produkter kan understøtte personer med moderate til alvorlige høretab. Denne opgradering introduceres på markedet allerede i første kvartal af 2023, og forventes at understøtte et øget salg fremadrettet.

I december gennemførte Audientes en emission, der tilførte selskabet 8 mio. kroner efter omkostninger. Fra slutningen af marts og ind i april kan tilhørende warrants udnyttes. Der er udstedt 9.349.010 warrants, der kan konverteres til nye aktier. Prisen fastsættes efter en 10 dages volumenvægtet gennemsnitspris, der slutter to handelsdage før udnyttelsesperioden starter. Udnyttelsesprisen kommer til at være 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris.

Audientes har valgt ikke at fremlægge en guidance for 2023, da der er usikkerhed om størrelsen og timingen af den fremadrettede finansiering af selskabets drift. Audientes har dog taget en mere proaktiv tilgang hertil, hvor de i højere grad undersøger yderligere finansieringsmuligheder på kort og lang sigt.

Ifm. regnskabet udtaler CEO, Steen Thygesen:

In the last quarter of 2022, in addition to developing sales opportunities in India, we undertook several major tasks – a substantial upgrade to the software platform delivering higher amplification in Ven to better address relevant customer segments in India; completion of our new product Companion for introduction in global consumer channels; and a planned DKK 14 million Rights Issue of Units. While we ultimately succeeded delivering on all three, the expected Q4 2022 sales revenue did not materialize in any substantial manner. We implemented therefore a further range of cost-savings in Q4 and are continuing our effort on the future capitalization of the company to support our current business plans, complemented by our intent to explore other forms of strategic investment, merger and acquisition of our business or assets.