Audientes præsenterede i går kvartalsrapport for andet kvartal af 2023, som bl.a. satte fokus på de nye distributionsaftaler på det indiske og kinesiske marked, som selskabet har etableret i første halvår.

Audientes har i andet kvartal 2023 omsat for 1 mio. kroner, hvilket primært stammer fra deres nye indiske distributionspartner, Earkart. Earkart har tidligere udmeldt, at de forventer at bestille for 5 mio. kroner i de 12 måneder fra maj 2023 og frem. Herudover har de også indgået et samarbejde med en distributionspartner i Nepal, hvor Ven nu blevet introduceret til markedet. I årets første seks måneder har Audientes således omsat for 1,3 mio. kroner.

Audientes lancerede i første halvår en softwareopdatering for deres to produkter, Ven og Companion, der begge kører på version 2.0 på nuværende tidspunkt. Softwareopdateringen forbedrede egenskaberne og brugervenligheden markant ift. tidligere versioner, hvorfor det har stor indflydelse på brugeroplevelsen.

På det kinesiske marked indgik Audientes i juni en aftale med Shenzhen Hengtong Partner Company Ltd, der både har investeret i Audientes og betalt forud for ordrer, der skal leveres senere i 2023. Den forudbetalte ordre er dog efter skæringsdatoen for den finansielle periode, hvorfor denne ikke fremgår i selskabets resultat. Forudbetalingen lyder på 562 tusinde kroner.

Ledelsen har haft et stort fokus på at skære i omkostningerne, der har begrænset den negative pengestrøm betragteligt. Det betyder også, at det forretningsmæssige fokus i endnu højere grad er rettet mod de vigtige nøglemarkeder for selskabet. Grundet usikkerhed ift. kapitalfremskaffelsen på kortere og mellemlang sigt har Audientes fortsat ikke en guidance for 2023 målt på omsætning og EBITDA.