BactiQuant har startet tegningsperioden for sit udbud af nye aktier, hvor eksisterende aktionærer kan tegne nye aktier i kurs 3,5 kroner per aktie. Tegningsperioden løber i perioden 7. september til og med 20. september 2023.

BactiQuant hjælper sine kunder globalt med at minimere deres forbrug af og samtidig optimere genbrug af verdens vigtigste ressource: vand. BactiQuant er siden børsnoteringen i februar 2021 blevet bekræftet i det store vækstpotentiale, som virksomheden forudså for år tilbage, selvom udviklingen er sket langsommere end forventet.

BactiQuants teknologi er populært sagt en ”bakteriesensor”, som på 10-20 minutter giver kunderne et pålideligt, reproducerbart og direkte brugbart resultat – hvor kunden får indsigt, viden og forståelse for sit vandmiljø. Alle produkter er færdigudviklede og markedsføres samt sælges i dag til en lang række betydningsfulde kunder inden for hvert markedssegment, som selv har gennemtestet produkterne og fundet, at de i deres specifikke produktionsmiljø fungerer og gør en forskel. BactiQuant arbejder med fem markedssegmenter: Vandforsyninger, Pharma- og medicinalindustrien, Olie & Gas industrien, Industri og produktion og Aquakultur.

Gennem nuværende kapitaludvidelse kan BactiQuant hente op til 13,7 mio. kroner før omkostninger svarende til maksimumudbuddet på 3.916.247 nye aktier. Minimumsudbuddet svarer til 4,6 mio. kroner før omkostninger svarende til 1.316.433 aktier, som er sikret gennem bindende tilsagn. Alle eksisterende aktionærer har modtaget en tegningsret for hver aktie, de ejer per 6. september. Det kræver fem tegningsretter at tegne én ny aktie i BactiQuant.

I tilfælde af fuldtegning vurderer BactiQuant at være i stand til at kunne realisere sin planlagte strategi for både salg, produktudvikling og udvikling af investorrelationer med særligt fokus på institutionelle investorer. BactiQuants strategiplaner har fokus på vækst og opbygning af en stærk organisation for at udleve BactiQuants globale potentiale.

BactiQuant står i dag i en situation, hvor de med øget fokus på institutionelle investorer til fremadrettet at understøtte selskabet finansielt, vil markere sig endnu mere overfor potentielle kunder. Nye kundesegmenter, primært Pharma- og medicinalindustrien samt produktionsindustrien, kan blive langt mere attraktive end de oprindelige kundesegmenter, mens BactiQuants kunder oplever direkte besparelser og/eller højner kvaliteten og indtjeningen på de slutprodukter, som kunderne producerer. Dette sker samtidig med, at BactiQuants teknologi spiller ind i den globale bæredygtighedsdagsorden, og hjælper med at forvalte vand meget mere effektivt, strategisk og operationelt.

De nye aktier kan tegnes gennem Nordnet, hvor deadline for udnyttelse er den 15. september klokken 23.59. Vær opmærksom på at deadline for udnyttelse kan afhænge fra det enkelte pengeinstitut.