Bawat, som er en dansk maritim Greentech ingeniørvirksomhed, der er dedikeret til beskyttelsen af vores havmiljø, er på vej på First North Premier i Sverige.

Bawat blev stiftet med det formål at udvikle en mere bæredygtig metode til at rense ballastvand fra skibe. Bawats patenterede varmebaserede system til behandling af ballastvand er både mere effektivt og bæredygtigt end andre systemer på markedet. Årsagen hertil er, at Bawats system benytter sig af varmeenergien fra motoren, som normalt går tabt.

Helt unikt egner Bawats system sig både stationært ombord på skibet såvel som mobilløsning, hvilket åbner op for yderligere salgsmuligheder for selskabet. Bawat er det første, og stadig det eneste, selskab til at modtage typegodkendelser fra både den Internationale Maritime Organisation og USA’s kystvagt på et varmebaseret system til behandling af ballastvand. Samtidig er Bawat det eneste selskab, der tilbyder et godkendt kystbaseret system.

Den fulde implementering fra september 2024 af De Forenede Nationers internationale konvention om ballastvand påkræver alle skibe til at behandle deres ballastvand med henblik på at eliminere risikoen for at overføre invasive havdyr og bakterier mellem maritime habitater. Dette har skabt et nyt marked, som af tredjepartsanalytikere bliver estimeret til at ramme 100 milliarder USD i 2026 og derfor repræsenterer en betydelig mulighed for Bawat. Siden det første kommercielle salg i 2019 er Bawat nu trådt ind i en ny kommerciel opskaleringsfase med en hurtigt voksende ordrebog for 2022.

Provenuet fra børsnoteringen vil blive benyttet til at styrke selskabets internationale salgs- og marketingtilstedeværelse. Tegningskursen er 19,5 SEK per unit, hvor en unit indeholder tre aktier af en værdi på 6,5 SEK per aktie samt en gratis tegningsoption. Det giver selskabet en valuation på ca. 200 mio. SEK svarende til omkring 138 mio. DKK. Tegningsperioden løber fra d. 3. marts til d. 17. marts.

Du kan læse mere om noteringen her.