Brain+ har i dag offentliggjort ændringer i vilkårene for udnyttelse af deres TO3 warrants (aktietegningsoptioner).

De tidligere offentliggjorte top- og bundgrænser for udnyttelseskursen på TO3 warranterne på hhv. 1,20 kr. og 0,30 kr. er blevet ophævet. Dermed er kursen for udnyttelse af warrants blevet fastsat til 0,11 kroner per ny aktie i Brain+, der tegnes. Udnyttelseskursen på 0,11 kroner er som tidligere udmeldt fastsat som 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris på selskabets eksisterende aktier i de forudgående 20 handelsdage.

Det svarer til en rabat på tegning af aktier gennem udnyttelse af TO3 warranter på 33% ift. til lukkekursen for Brain+-aktien den 6. marts 2024. Perioden for udnyttelse af TO3 warranterne er samtidig ændret til 11-22. marts fra tidligere udmeldt 8.-22. marts, og warrantejere skal være opmærksom på, at perioden kan være kortere i enkelte banker.

Der er udstedt i alt 28.542.348 TO3 warrants. Hver warrant giver ret til at købe en ny aktie i selskabet..

Brain+ tilbyder kompensation til investorer, der har solgt deres TO3 warrants i perioden fra deres notering 13. juni 2023 til den 6. marts 2024 og efterfølgende genkøbt TO3 warrants mellem den 7. marts 2024 og den 20. marts 2024 for at kunne udnytte dem. Kompensationen vil udgøre forskellen mellem købs- og salgsprisen for de handlede TO3 warrants. Der gives alene kompensation for den mængde TO3 warrants, som er blevet udnyttet fra den pågældende person, der har solgt og købt TO3 warrants i den fastsatte periode.

TO 3 warrants var en del af den fortegningsemission, som Brain+ gennemførte i maj 2023. Brain+ har siden denne emission opnået væsentlige milepæle og fremskridt, herunder indgået fire nye salgskontrakter med danske kommuner omhandlende CST-Therapist Companion, modtaget en støttebevilling på 3,5 mio. kroner til at skalere implementeringen af CST-Therapist Companion i Danmark og indgået et partnerskab med det britiske selskab Quiddity Health som en del af forberedelserne til lanceringen af CST- Therapist Companion i Storbritannien.