Brain+ introducerede i slutningen af sidste år første version af CST-Therapist Companion på det danske marked, og selskabets tilgang til at yde digital support af kognitiv stimulationsterapi (CST) til mennesker med demens er blevet mødt med stor interesse blandt de danske kommuner, der anvender CST. Det beskrev Brain+ i går i en investormeddelelse.

Interessen har medført, at kommunale demenskoordinatorer, der arbejder med kognitiv stimulationsterapi (CST), er blevet en del af fokusgrupperne hos Brain+. Her gives der værdifuld brugerindsigt, input og optimeringsforslag til en version 2.0 af CST-Therapist Companion.

Brain+ arbejder intensivt på at udbygge produktets tekniske egenskaber og samtidig skabenyt og skalerbart indhold, der vil gøre det muligt for CST-terapeuter at skræddersy behandlingsforløbet til den enkelte gruppe. Udviklingen og tilpasningerne sker i tæt samarbejde med kommunerne og Prof. Rikke Gregersen, som er den ledende danske ekspert i kognitiv stimulationsterapi.

Selskabet har med CST-Therapist Companion v2.0 til sigte at etablere klinisk evidens for produktets effekt, hvilket skal kunne føre til en EC certificering af produktet i kategorien medical device Class I i første halvår 2024. Denne regulatoriske certificering vil kunne åbne for en yderligere markedsintroduktion i Danmark, Tyskland og Storbritannien. Brain+ forventer dermed også at kunne lancere v2.0 i første halvår 2024.

Indtil videre har selskabet fået solgt CST-Therapist Companion i to kommuner, men har været i en god dialog over længere tid med en del kommuner, hvor København særligt er fremhævet. Københavns kommune er med over 650 tusinde indbyggere landets største kommune. De kommuner, som har fået lov til at arbejde med produktet indtil videre, er meget positivt stemt, hvor Pia Østergaard, der er ansat i Silkeborg kommune udtaler:

“This just needs to be used everywhere – It’s worth its weight in gold and is a huge help for both volunteers, relatives and professionals!”