First North selskaber er underlagt nogle krav, herunder at de skal have tilknyttet en såkaldt Certified Advisor.

De såkaldte “Certified advisors”, også kaldt certificerede rådgivere, er tilknyttet alle First North selskaber. Det er derfor relevant at kende rådgivernes rolle ifm. investering i First North selskaber samt børsnoteringer, da de spiller en væsentlig rolle i hele processen. Det er desuden relevant at nævne, at Certified advisors ikke er et krav på Spotlight børsen.

Hvad er en Certified advisor?

En Certified advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North. Derudover spiller de en væsentlig rolle ifm. selskabets kommunikation samtidig med, at de så vidt muligt skal sørge for, at informationerne i virksomhedsbeskrivelsen er sande og nøjagtige.

Når en virksomhed vælger at blive børsnoteret, er det for mange en stor verden med mange formelle krav, og her hjælper certificerede rådgivere. Derfor kender den certificerede rådgiver også selskabet rigtig godt, da selskabet er forpligtet til at informere rådgiveren omkring forretningen, så rådgiveren er i stand til at rådgive.

Certified advisors spiller en væsentlig rolle ifm. kommunikationen til markedet, og er ansvarlige for at underrette børsen. Derfor skal rådgiveren også kontaktes hurtigst muligt, hvis der sker selskabsspecifikt nyt, som markedet skal orienteres omkring.

Hvis aftalen med selskabets nuværende Certified advisor opsiges, er selskabet forpligtet til at finde en ny Certified advisor inden for to måneder. Samtidig er selskabet forpligtet til at oplyse markedet omkring ændringer af Certified advisors.

Dette afspejler også vigtigheden af den certificerede rådgiver, da selskabet ligeledes er forpligtet til at oplyse om ændringer i ledelsen samt bestyrelsen. På selskabets hjemmeside skal der være oplysninger omkring selskabets certificerede rådgiver, ligesom der skal være oplysninger om bestyrelsen og ledelsen.

Den certificerede rådgiver har desuden ikke tilladelse til at eje aktier i selskabet, men betales at selskabet.

Du kan læse meget mere om generelle krav til First North samt Certified advisors her.

Eksempler på Certified advisors

I Danmark er der flere Certified advisors, og nogle er mere “populære” end andre. De forskellige rådgivere er løbende blevet bedømt af forskellige medier, hvor den primære vægtning har været deres performance for de selskaber, som de rådgiver. Et andet væsentligt parameter er selskabernes værdiansættelse ifm. børsnoteringen. Blandt rådgiverne kan blandt andet nævnes:

 • Baker Tilly Corp
 • BDO
 • CDI Global
 • Clearwater International
 • EY
 • Grant Thornton
 • Kapital Partner
 • Keswick Global
 • Norden CEF
 • Oaklins Denmark
 • Tofte & Company
 • Västra Hamnen Corporate Finance

De to nok mest velkendte Certified advisors er Norden CEF og Grant Thornton. De står ligeledes bag mange af børsnoteringerne i 2021. Norden CEF står blandt andet bag BactiQuant, Hydract og Digizuite, som alle er blevet markant overtegnet og generelt har fået en pæn modtagelse på børsen. Grant Thornton står blandt andet bag Impero, Trophy Games og MapsPeople.

Fokus på værdiansættelse

I en artikel på Økonomisk Ugebrev er en større analyse af de forskellige Certified advisors, som giver et god indblik i, hvordan synet er på de forskellige rådgivere. Artiklen sætter ligeledes fokus på Norden CEF’s anderledes tilgang til at være Certified Advisor, hvor direktøren, John Norden udtaler:

Vi anbefaler først selskaber at gå på First North, når de er parate til det. Så der har været flere tilfælde, hvor vi har hjulpet selskaberne gennem en udviklingsfase, så de var parate. Eksempelvis ved at hjælpe dem med at skaffe en foreløbig finansiering, og så sikre, at de faktisk har nogle produkter, som kan sælges, og som rigtige kunder har købt… Vi lægger også stor vægt på, at selskabets ledelse evner at fortælle historien til markedet om, hvem de er, og om perspektiverne i selskabet. De skal kunne stå på en ølkasse og formidle budskabet. Og endelig synes vi, det er vigtigt, både for selskabet og de nye aktionærer, at de får en god oplevelse. Og det indebærer, at selskabet børsføres til en rimelig værdiansættelse, som giver rum til en positiv kursudvikling. Så bliver det også langt sjovere for alle parter.

Netop fokus på værdiansættelse har været vigtige faktorer, og noget tyder på, at Grant Thornton er meget enig med John Nordens påstand. Grant Thornton står nemlig bag flere af årets børsnoteringer med den laveste værdiansættelse sammenlignet med selskabernes omsætning.