Copyright Agent har i dag præsenteret regnskab for første halvår af 2021.

I regnskabet fremgår det, at Copyright Agent har realiseret en bruttoomsætning på 7,1 mio. kroner, hvilket svarer til en vækst på 9,1%. For hele året venter Copyright Agent at nå en bruttoomsætning på 20-23 mio. kroner, og fastholder derfor sine forventninger.

Selskabet fastholder den årlige guidance for 2021, grundet den store og forsat positive interesse for selskabets produkter og services, samt den nye globale aftale selskabet har indgået med Reuters Bureau. Aftalen med Reuters medførte ligeledes en opjustering tidligere på året.

Læs også: Copyright Agent opjusterer forventningerne.

Da Copyright Agent opjusterede sine forventninger, var det de langsigtede forventninger, som blev opjusteret. Her opjusterede Copyright Agent blandt andet sine forventningerne til bruttoomsætningen i 2023 til 68-78 mio. kroner mod tidligere 60-70 mio. kroner.

Copyright Agent har i første halvår udvidet sine aktiviteter til også at inkludere Polen således, at selskabet pr. 30. juni 2021 var fuldt aktivt i Danmark, Sverige, Norge, Storbritanien, Tyskland, Finland og Polen. Derudover har Copyright Agent åbnet og igangsat testsamarbejder med en række enkeltfotografer i to markeder, som første fase i udrulningen af selskabets services til denne kundetype.