Cannabis-afledte forbindelser har potentialet til at udfordre den etablerede medicinske industri og imødekomme den moderne forbrugertrend inden for sundhed og velvære.

CS MEDICA har en konkurrencefordel i denne hurtigt voksende industri ved at være first mover, når det kommer til medicinsk-tekniske produktbehandlinger indeholdende cannabinoider.

Den største konkurrencemæssige fordel er den allerede opnåede OTC MD-status for CS MEDICAs behandlingsprodukter, som alle har en patentansøgning. På grund af produkternes status som OTC og medicinsk udstyr er virksomheden styret af strammere regler og skal overholde specifikke krav, hvilket sænker den tilknyttede risiko ved brug af produkterne.

Indtil d. 26. maj 2021 var medicinsk udstyr reguleret under MDD (Medical Device Directive), men følger i dag MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745. Produkter, der er registreret under MDD som klasse I, vil med den nye MDR blive opgraderet til en klasse IIa. I en overgangsperiode på fire år, er der givet tilladelse til, at produkter, der er certificeret som MD klasse I inden den 26. maj 2021, kan forblive på markedet, forudsat at de udvidede krav til klassificeringsløftet igangsættes. Produkterne har tilladelse til at blive på markedet efter overgangsperioden, forudsat at de udvidede krav og klassificeringsløftet for klasse IIa er afsluttet.

Alle CANNASEN® CBD MD-produkter blev lanceret som en klasse I under MDD inden den 26. maj 2021, og har derfor lov til at forblive på markedet som en klasse I under MDR. Så vidt bestyrelsen ved, er CS MEDICA i øjeblikket den eneste på markedet med produkter, der indeholder cannabinoider reguleret under MDR.

Dette giver umiddelbart en konkurrencefordel, da nye produkter introduceret på markedet under MDR med cannabinoider skal gennemgå den proces, der gælder for MDR klasse IIa, svarende til en ansøgningsprocesperiode på to-tre år. CS MEDICA vil derfor have en konkurrencefordel i denne periode.

Desuden inkluderer lovlige CBD-produkter kun kosmetik og medicinsk udstyr leveret topisk og intranasal. Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA og Storbritannien har i øjeblikket indledt en tilbagetrækning af alle orale CBD-olier og andre CBD-tilskud. Dette resulterer i øjeblikket i, at en stor del af de nuværende CBD-produkter fjernes fra markedet, hvilket kun efterlader godkendte medicinske behandlinger og kosmetikprodukter. Da disse to segmenter er hovedfokus for CANNASEN®-mærket, mener CS MEDICA, at lovændringen er i virksomhedens favør.