DanCann har i dag meddelt, at de er lykkedes med at udvinde bio-materiale med et meget højt indhold af THC.

Det bliver bekræftet ved flere test, at produkterne er helt fri for kontaminering. Vel og mærke uden brug af bestråling. THC-potente råvarer oplever en stor efterspørgsel på nuværende tidspunkt.

Nogle producenter benytter sig af bestråling for at ”rense” produkterne for en eventuel kontaminering. En kontaminering kan komme fra vækstemediet eller eksterne faktorer ifm. håndteringen af produkterne.

QNTM Labs, der har stået for testene, bekræfter at resultaterne fra deres test lever op til de strenge danske lovkrav. Ved den afsluttende test var det tydeligt, at værdierne af bakterier og mikrobiologiske organismer var et godt stykke under de tilladte grænseværdier. De seneste laboratorieresultater dokumenterer DanCann Pharmas tilgang til kvalitetsdyrkning og produktion af medicinsk cannabis ifølge QNTM Labs.

Medstifter Morten Martinsen udtaler i denne forbindelse:

Vi er ovenud tilfredse med analyserne af vores biomateriale. Resultaterne er helt unikke i branchen, hvor det ikke tidligere har været muligt at eliminere kontaminering på dette niveau uden brug af bestråling, og det giver os et kæmpe boost i det fortsatte arbejde i vores produktionsfaciliteter i Biotech Pharm1.