I november vedtog regeringen at ændre skattereglerne på aktier, som f.eks. er noteret på First North eller Spotlight. Det har haft betydning for udviklingen i december 2023.

Ændringen betyder, at skattereglerne for First North, Spotlight og andre multilaterale handelsfaciliteter fra 2024 vil være de samme som på hovedbørsen. Det har både en negativ og positiv effekt, hvor vi som investorer mister muligheden for at trække tab fra i anden indkomst såsom lønindkomst, mens reglerne omvendt bliver mere simple, idet skattereglerne for de ikke-regulerede børser og hovedbørsen bliver ens. Det kan du læse mere om her.

Hvis man ville nå at udnytte de gamle skatteregler, skulle man have solgt inden udgangen af 2023, og det ser ud til, at mange har benyttet den mulighed. Derudover er vi allerede bekendte med januar-effekten, som dækker over, at nogle sælger ud af sine aktier i slutningen af året af skattemæssige årsager for at genkøbe i januar. De ændrede skatteregler kan have styrket denne effekt.

Markant fald i antal Nordnettere

Månedligt følger jeg udviklingen i antallet af aktionærer på både Nordnet og svenske Avanza for at få et indblik i investorinteresse i de danske vækstbørsaktier. Min opgørelse for den seneste måned, der løber i perioden fra den 2. december 2023 til den 2. januar 2024, viser en bemærkelsesværdig udvikling, hvor kun tre aktier ud af de i alt 48 aktier har oplevet en stigning i antallet af Nordnettere den seneste måned. Derudover har en aktie oplevet en uændret udvikling i antallet af Nordnet-aktionærer, mens hele 44 aktier har oplevet et tab i antallet af Nordnet-aktionærer. Det fremgår af grafikken nederst.

Nogle aktier har oplevet markante tab. BactiQuant har mistet 202 aktionærer på Nordnet, mens Audientes har mistet 143, DanCann Pharma 99, LED iBond 94 og Monsenso 89. Hele 18 af aktierne har oplevet et tab på 57 eller flere Nordnet-aktionærer.

Denne udvikling er ekstraordinær, og min månedlige status har aldrig set således ud. Går vi tilbage til samme periode sidste år, var billedet også meget rødt, hvor kun fem af de nuværende noterede aktier på de danske vækstbørser oplevede en fremgang i antallet af Nordnet-aktionærer. Omvendt var der ikke en eneste af aktierne, som oplevede en tilbagegang på over 50 Nordnet-aktionærer, hvilket altså er tilfældet for 18 af aktierne i år. Det illustrerer en markant forskel.

Kigger vi på den efterfølgende periode sidste år – fra den 2. januar 2023 til den 2. februar 2023 – oplevede 19 af aktierne fremgang i antallet af Nordnet-aktionærer, hvilket indikerer januar-effektens betydning. Det bliver spændende at se, hvordan udviklingen bliver i antallet af Nordnet-aktionærer i den kommende måned på de danske vækstbørser, og i hvor høj grad de ændrede skattevilkår dermed påvirker januar-effekten.