Aktiesucceser måles som regel på kursudviklingen, men på First North er der også stort fokus på de vækstmål, der er blevet præsenteret i selskabernes virksomhedsbeskrivelser.

Børsen satte i sidste uge fokus på fire aktier på First North og Spotlight Danmark, som har mere end doblet afkastet for de investorer, der var med fra IPOen. Det skete ovenpå en række sager, hvor historien har været omvendt, og flere selskaber desværre har sat kurs mod en afnotering. De fire successelskaber i fokus var Freetrailer, FOM Technologies, Shape Robotics og Scandinavian Medical Solutions.

I Børsens dækning af First North har en stor del af fokusset været rettet mod de vækstmål, som selskaberne præsenterede ved deres IPO. Mange selskaber har ramt helt eller delvist ved siden af, og ikke leveret den vækst, som de har solgt sig på. Det er en ærgerlig udvikling. Når en stor del af dækningen er rettet mod selskabernes vækstmål, kan man sagtens argumentere for, at der er endnu flere succeshistorier, end de fire præsenteret fra børsen, men at det blot endnu ikke har afspejlet sig i stigende aktiekurser.

I dette blogindlæg vil jeg derfor se nærmere på flere af de selskaber, som overordnet har levet op til sin plan indtil videre, og navnlig sætte fokus på Hove, Relesys, Movinn, Brain+, OrderYOYO, WindowMaster og Mdundo. Det er klart, at historien er forskellig fra selskab til selskab, hvilket vi vil se nærmere på senere i indlægget.

Leveret på vækstmål

Freetrailer, FOM Technologies, Shape Robotics og Scandinavian Medical Solutions har det tilfælles, at de har levet op til de vækstmål, de har præsenteret overfor investorerne. Det har været en medvirkende faktor til, at aktiekurserne også er mere end fordoblet.

Hove, Relesys, Movinn, Brain+, OrderYOYO, WindowMaster og Mdundo er overordnet en del af denne gruppe. Kursafkastet har investorerne dog til gode, men helt fundamentalt har selskaberne målt på væksten været en succeshistorie – og det må være den primære målestok ift. at vurdere selskabets egen indsats, da de ikke er herre over kursudviklingen. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, om prisen var den rette under IPO’en, men det afhænger af en række faktorer, og så længe selskaberne lykkedes med at hente den kapital, de søgte, har markedet på dette tidspunkt anset dem som værende fair prissat. Hvorvidt selskaberne ville kunne noteres til samme pris i dag, kan der selvsagt være tvivl omkring, da markedet er helt anderledes i dag end i 2020 og 2021.

Nogle af selskaberne har ikke levet op til sin guidance på alle de parametre, hvor de har guidet. Det gælder også for en succeshistorie som Freetrailer, der gik på børsen med en forventning om at løfte omsætningen til 37 mio. kroner med et driftsresultat på ca. 3 mio. kroner i regnskabsåret 2018/19. Derefter ville selskabet vækste 40% årligt. I regnskabsåret 2018/19 realiserede selskabet en omsætning på 34,8 mio. kroner med et EBITDA på -0,4 mio. kroner. Efterfølgende har selskabet ikke nået vækstrater på 40%, men har vækstet kontinuerligt og profitabelt og leveret mange positive nyheder. Pointen er altså, at en succeshistorie som Freetrailer, der har leveret det største afkast på aktiekursen, også har haft svært ved at give et præcist estimat for den fremtidige vækst fra begyndelsen. På samme vis har disse selskaber, jeg vil gennemgå nu, overordnet levet op til sin vækstplan.

Hove

Hove gik på børsen i november 2021. I virksomhedsbeskrivelsen fremgik en vækstplan frem til og med 2025, hvorfor vi kan lave en foreløbig status på selskabets vækststrategi. I 2025 forventer selskabet ifølge planen fra virksomhedsbeskrivelsen at løfte omsætningen til over 200 mio. kroner med et positivt EBITDA på 36-40 mio. kroner.

Kigger man på 2022, som Hove har aflagt årsrapport for, var forventningen at nå en omsætning i niveauet 125-135 mio. kroner med en nogenlunde konstant EBITDA, der fortsat er under 10 mio. kroner. Hove realiserede bedre end ventet på begge parametre, hvor omsætningen endte på 151,5 mio. kroner med et positivt EBITDA på 11,2 mio. kroner. I årsrapporten guider Hove med at nå en omsætning på 145-160 mio. kroner i 2023 med et positivt EBITDA på 9-12 mio. kroner. Selvom det er ingen eller begrænset vækst sammenlignet med 2022, stemmer det alligevel fint overens med vækstplanen – særligt ift. omsætningen, hvorimod det er en smule efter målt på EBITDA.

Hove guidance fra IPO

Relesys

Relesys blev børsnoteret kort efter Hove, og havde første handelsdag i december 2021. I prospektet fremgik en vækstplan frem til og med 2024, som var centreret omkring det vigtige SaaS-nøgletal, ARR. Af planen fremgår det, at de ville løfte sin ARR fra 31 mio. kroner i 2021 til 75-85 mio. kroner i 2024 – altså mere end en fordobling.

Relesys præsenterede i slutningen af marts 2023 sin årsrapport for 2022. I denne forbindelse kunne selskabet meddele, at de ved udgangen af 2022 havde en ARR på 45,2 mio. kroner, hvilket var væsentligt over IPO-planen, hvor selskabet havde guidet med en ARR på 40-42 mio. kroner. I 2023 skal Relesys jævnfør prospektet løfte sin ARR til 55-60 mio. kroner, og her guider selskabet på nuværende tidspunkt med at løfte sin ARR til 59-64 mio. kroner. Relesys har allerede præsenteret en Q1-rapport, hvor selskabet har løftet sin ARR til 49,4 mio. kroner svarende til 4,2 mio. kroner gennem første kvartal. Kan Relesys tilføre yderligere 10 mio. kroner til sin ARR gennem de resterede tre kvartaler, vil de være i mål med nuværende guidance målt på den nedre del af intervallet. Samtidig vil det være i toppen af intervallet fra prospektet om at løftet sin ARR til 55-60 mio. kroner.

Relesys er dermed rigtig godt på vej til at blive endnu et selskab, der leverer bedre end forventet, og har allerede gjort det målt på 2022-udviklingen. Selskabet lever dog et meget stille liv på First North, og kommunikerer ikke særlig meget til markedet, hvilket afspejles i en begrænset handelslikviditet i aktien. På den måde adskiller Relesys sig markant fra Freetrailer, FOM Technologies, Shape Robotics og Scandinavian Medical Solutions.

Movinn

Movinn gik på børsen med en lidt utraditionel vækstplan for de danske selskaber, hvor de præsenterede en række value drivers. De havde første handelsdag i november 2021, og måneden efter forsøgte vi her på vaekstaktier.dk at beregne en konkret guidance baseret på de value drivers, som de har præsenteret. De fik vi følgende beregninger ud af:

Value drivers forecast

Ifølge vores egne beregninger, som altså ikke er en officiel guidance fra Movinn, estimerede vi, at selskabet sigtede efter at løfte omsætningen til 72 mio. kroner i 2022 med et EBITDA på 10,8 mio. kroner. I 2022 realiserede Movinn en omsætning på 73,3 mio. kroner med et EBITDA på 7 mio. kroner. Dermed antager vi baseret på vores beregninger, at Movinn har levet op til sine forventninger til toplinjevæksten, men ikke har leveret de marginer, de havde forventet gennem 2022.

I dag guider Movinn med konkrete intervaller, og i 2023 forventer Movinn i dag at løfte omsætningen til 83,5-88 mio. kroner med et EBITDA på 10-12 mio. kroner. Dette stemmer ligeledes nogenlunde overens med vores tidligere beregninger, du desuden kan læse mere om her.

Brain+

Brain+ var ved tidspunktet for noteringen ikke på et kommercielt stadie, idet de endnu ikke havde lanceret sit produkt til salg. I virksomhedsbeskrivelsen er jeg derfor heller ikke bekendt med, at Brain+ opsatte forventninger til tal som omsætningen og EBITDA, men forventningerne i højere grad var relateret til udviklingen. I den forbindelse præsenterede Brain+ denne strategi for deres kommercielle rejse.

Brain+ strategi fra IPO

Allerede i august 2022 meddelte Brain+, at de forventede en kommerciel lancering af deres første produkt i Q4 2022. Det afspejlede sig i selskabets første salg allerede i slutningen af 2022, hvor Herning kommune købte en basispakke, hvor CST-Therapist Companion kan benyttes på en facilitet i et år i Herning. Denne aftale blev senere udvidet fra at dække en træningsfacilitet til at dække hele kommunen, mens kontraktens længde blev udvidet fra 1 år til 1,5 år.

OrderYOYO

OrderYOYO blev børsnoteret i sommeren 2021, og præsenterede i sin virksomhedsbeskrivelse en vækstplan frem til og med 2023. Vækstplanen inkluderede den forventede vækst i nøgletallene GMV, ARR, EBITDA og antal fuldtidsmedarbejdere, som fremgår af billedet nedenunder. Hvis du ikke er bekendt med nøgletallet GMV, beskriver det restaurantpartnernes samlede omsætning gennem selskabets software.

OrderYOYO IPO vækstplan

OrderYOYO præsenterede årsregnskab for 2022 tilbage i marts måned. I 2022 realiserede OrderYOYO en CMV på 2,23 mio. kroner, en ARR på 212 mio. kroner, et EBITDA på -15,9 mio. kroner og havde et gennemsnit antal fuldtidsansatte på 150 medarbejdere. Målt på selskabets EBITDA før engangsomkostninger var resultatet på -0,9 mio. kroner.

Når vi kigger på OrderYOYO, skal man huske, at væksten er en kombination af organisk vækst og i særdeleshed vækst gennem opkøb. Det er særligt opkøbsstrategien, der medvirker til, at selskabet målt på GMV og ARR lever op til IPO-forventningerne i 2022, men har haft mange omkostninger, der har kostet på EBITDA, og antallet af gennemsnitlige medarbejdere sandsynligvis er påvirket af, hvornår på året man har købt en virksomhed og dermed får flere medarbejdere tilknyttet.

Efter en god start på 2023 har OrderYOYO allerede opjusteret sine forventninger, efter de annoncerede opkøbet af endnu en virksomhed. Med nuværende guidance halter selskabet dog fortsat efter IPO-forventningerne målt på guidance for 2023, hvor selskabet bl.a. ville løfte sin ARR til 275-300 mio. kroner. Efter opjusteringen forventer OrderYOYO i dag at nå en ARR på 245-255 mio. kroner ved udgangen af 2023 samt en GMV på 2,5-2,7 mio. kroner. På EBITDA-niveau forventer selskabet at nå et resultat på 13-18 mio. kroner i 2023, og er dermed også en smule efter IPO-planen, men overordnet ikke langt fra.

WindowMaster

WindowMaster gik på børsen i oktober 2020, og præsenterede kun en guidance til det kommende regnskabsår, 2021. I planen fremgik det, at selskabet forventede at løfte omsætningen til 210 mio. kroner med et positivt EBITDA på 27 mio. kroner, et EBIT på 17,2 mio. kroner og et resultat før skat på 15,2 mio. kroner.

Målt på toplinjen fulgte WindowMaster planen med en omsætning på 211,4 mio. kroner i 2021. WindowMaster kunne dog ikke leve op til egne forventninger målt på resultatet og marginerne, hvor EBITDA-resultatet endte på 9,7 mio. kroner. I denne målestok har WindowMaster altså ikke levet op til forventningerne fra IPOen, som de har med omsætningen.

Mdundo

Mdundo gik på børsen som et meget lille selskab med en omsætning på under 2 mio. kroner. Mdundo præsenterede dog ikke en urealistisk vækstplan, og målt på både antal aktive brugere og EBITDA har selskabet klaret det væsentligt bedre end forventet. Målt på omsætningen har Mdundo dog ikke leveret helt op til de forventninger, som de præsenterede ved noteringen.

I virksomhedsbeskrivelsen præsenterede Mdundo en vækstplan frem til og med regnskabsåret 2021/22, som selskabet har afsluttet. Mdundo forventede for regnskabsåret 2021/22 at løfte omsætningen til 10,3 mio. kroner med et negativt EBITDA på 11,6 mio. kroner. Dertil forventede selskabet at løftede antallet af månedlige aktive brugere til niveauet 18 mio. brugere, hvor de på daværende tidspunkt havde omkring 5 mio. månedlige aktive brugere.

I regnskabsåret 2021/22 realiserede Mdundo en omsætning på 7,2 mio. kroner med et negativt EBITDA på 8,0 mio. kroner. På trods af den lavere end forventede omsætning har Mdundo altså brugt færre penge end forventet, der medvirker til det bedre end forventede resultat målt på EBITDA. Derudover var antallet af månedlige aktive brugere vokset til 20,3 mio. brugere, der ligeledes er mere end forventet fra børsnoteringen.

Der kan fremhæves flere selskaber, som har været på en flot vækstrejse siden børsnoteringen. Det kunne bl.a. være RISMA, Impero og Digizuite, som alle er en smule efter vækstplanen, men fortsat oplever en solid fremgang. Nogle af de gamle selskaber som Wirtek, Erria eller Jobindex kunne også være interessante at se nærmere på målt på udviklingen de seneste år. På den anden side er andre selskaber langt fra vækstplanen, hvilket bl.a. gælder Hydract, Audientes og Nexcom, mens Copyright Agent og Re-Match begge er afnoterede.

Disclaimer: Dette indlæg er skrevet baseret på egne holdninger, og skal ikke anses som anbefalinger. Vi har i dag et betalt IR-samarbejde med flere af selskaberne, herunder Movinn, Brain+ og OrderYOYO.