DecideAct har i dag meddelt, at de har indgået en aftale med det islandske klimaråd, hvor de skal klargøre alle offentlige udmeldinger og anbefalinger fra klimarådet. Dette skal hjælpe klimarådet med at holde styr på de forskellige initiativer og fremskridtene for disse.

Klimarådet er en selvstændig enhed, hvis rolle er at holde den lovgivende magt til ansvar og give anbefalinger ift. politiske målsætninger og løsningsforslag relateret til klimaændringer. Rådet har en bred opbakning og et tæt samarbejde med den islandske minister for miljø og naturressourcer, der ligeledes udpeger formand og næstformand i rådet.

De nuværende personer i klimarådet er ved at være ved afslutningen af deres valgperiode. I efteråret kommer der nye personer til, hvorfor der skal udarbejdes en særlig rapport, der skal være med til at skabe overblik over rådets nuværende projekter og anbefalinger. Her kommer DecideAct til at spille en vital rolle, der kan understøtte denne overdragelse, og sørge for at klimarådets nye frontpersoner hurtigt kan fortsætte, hvor de tidligere rådsmedlemmer slap.

Aftalen understreger DecideActs seneste momentum på det islandske marked, som ligeledes forventes at spille en afgørende rolle i den videre vækstrejse. I dag er DecideAct desuden i gang med at gennemføre en kapitaludvidelse, hvor de vil rejse op mod 12 mio. kroner.

I forbindelse med dagens aftale udtaler CEO for det islandske klimaråd, Thorunn W. Petursdottir:

Vores mål er til enhver tid at have et overblik over regeringens politikker, koble dem til rådets anbefalinger og på en nem og struktureret måde overvåge og rapportere det samlede billede, når det gælder offentlig politik og foranstaltninger. Det kan føre til en mere udbredt overvågning af handlinger og politikker i samfundet. Vi ser frem til at afsøge mulighederne med DecideAct i denne bestræbelse.