Det ældre First North selskab, Enalyzer, meddelte onsdag, at de forslår en sletning af selskabets aktier fra handel på First North.

I 2023 har vi allerede set Copyright Agent slette sine aktier fra handel på First North, og Re-Match arbejder på selvsamme opgave i dag. Nu vil Enalyzer til den kommende generalforsamling den 18. april 2023 komme med samme forslag, hvilket ser ud til at blive det tredje selskab i 2023, der forlader First North Danmark.

Enalyzer blev optaget til handel på First North den 13. februar 2007. På daværende tidspunkt var Enalyzer en hurtigvoksende virksomhed, der i perioden 2002-2006 havde realiseret en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 63%. I dag, omtrent 16 år senere, er Enalyzer ifølge dem selv et modent selskab i et modent marked med en mindre organisk vækst, som ikke længere harmonerer med vækst-DNA’et på First North.

Derudover har selskabet bemærket den lave likviditet i aktien, hvilket medfører, at der er begrænset værdi for både selskabet og aktionærer ved, at selskabets aktie fortsat er optaget til handel på en markedsplads. Den begrænsede likviditet i selskabets aktie, foruden den nuværende generelle stemning på aktiemarkedet, kan også potentielt medføre, at det er sværere for selskabet at rejse vækstkapital på attraktive vilkår for selskabets aktionærer. Dertil vurderer Enalyzer, at en sletning fra handel på First North vil medføre en årlig besparelse på ca. 0,5 mio. kroner.

For at aktien bliver slettet fra handel, kræver det, at 2/3 af tilstedeværende stemmer og kapital ved generalforsamlingen stemmer for forslaget. Selskabets direktion og bestyrelse (herunder selskabets tre stiftere, Ole Ødegaard, Steen Ødegaard og Jakob Roed Jakobsen) og storaktionær John Ødegaard Holding A/S, der tilsammen repræsenterer cirka 65% af selskabets stemmer og kapital, har allerede bekræftet, at de vil stemme for forslaget på generalforsamlingen. Derfor er forslaget stort set allerede en realitet.

En ærgerlig udvikling

Personligt kan jeg godt forstå ønsket fra Enalyzer. Aktien er blandt de mindst handlede på First North med en gennemsnitlig daglig handelsvolumen i 2022 på under 4.000 kroner. I 2023 har handelsaktiviteten stort set været på samme niveau. Aktien bliver altså nærmest ikke handlet, hvorfor en besparelse på ca. 0,5 mio. kroner giver mening for et selskab af Enalyzers størrelse.

Jeg synes dog, at det er ærgerligt. Vi har tidligere forsøgt at komme i kontakt med Enalyzer for at høre mere om deres tilgang til kommunikation til markedet, for den har virkelig været begrænset. Det skyldes, at vi er nysgerrige på, hvorfor selskabet ikke har kommunikeret mere til markedet. Enalyzer kommunikerer kun det, de er forpligtede til, og kommer ikke med løbende information til markedet, selvom selskabet faktisk kan virke som en interessant case ved første øjekast. I skrivende stund handles aktien til en markedsværdi på ca. 14 mio. kroner, mens selskabet ifølge det nye årsregnskab for 2022 har en ARR på 16,9 mio. kroner ved udgangen af 2022 samt realiseret en omsætning på 27,3 mio. kroner og et positivt EBITDA på 5,0 mio. kroner. Aktien handles altså til meget lave multipler, og kan virke interessant fra et investorperspektiv i det kursniveau, som aktien længe har været handlet til. Vi ved dog, at selskaberne har opgjort ARR ved forskellige metoder, men Enalyzers opgjorte ARR svarer til en ARR-multiple på under 1.

Det kan sagtens være, at jeg overser noget ved Enalyzer, der retfærdiggør, at aktien skal handles i dette niveau. Jeg vil dog alligevel påstå, at Enalyzer kunne have udviklet sig til en god børshistorie fra nuværende kursniveau. Vi har bl.a. set Wirtek, som blev noteret på First North omkring samme tidspunkt som Enalyzer, og i mange år har stået stille uden handel, gå mere proaktivt til værks ift. kommunikationen til markedet. Det har resulteret i væsentlig højere handelsaktivitet i aktien, mens kursen er steget fra kurs 1 i 2016 til nu at blive handlet stabilt i kursintervallet 12-18. Det har selvsagt krævet nogle kræfter, men det har gjort aktien mere kendt og givet aktionærer et godt afkast.

Hvorvidt Enalyzer kunne have lavet en lignende historie som Wirtek, kan vi kun gisne omkring. Enalyzer virker til at være ovre vækststadiet, hvorfor selskabet også udtrykker sig som et mere modent selskab. Derfor kan man selvfølgelig heller ikke sammenligne selskaberne en-til-en, da Wirtek fortsat oplever høje vækstrater, men jeg ville personligt alligevel gerne have fulgt Enalyzer tættere. Det ser dog ud til, at Enalyzers ellers lange børshistorie snart får sin ende.