Når det bliver turbulente tider på de finansielle markeder, søger folk generelt over mod lidt mere sikre investeringer. Det betyder også, at især vækstaktier på mindre børser kan komme i modvind i krisetider.

På vækstbørserne ser vi lige nu tendenser til, at flere virksomheder har behov for kapital, hvilket i nogle tilfælde får selskaberne til at afnotere sig. I dette blogindlæg vil jeg reflektere lidt over nogle af de tendenser, jeg oplever lige nu, og hvordan jeg personligt ville forholde mig til en afnotering gennem et opkøbstilbud.

Børsnoteringer med behov for kapital bliver opkøbt

Vi har set en række selskaber, der har et kapitalbehov blive købt af børsen de seneste måneder. Af danske selskaber på vækstbørserne kan nævnes Copyright Agent, Re-Match og Quantafuel, der dog var noteret på den norske vækstbørs Euronext Growth.

Fællesnævneren for alle tre selskaber er foruden behovet for kapital, at aktiekurserne er faldet meget. Copyright Agent blev børsnoteret i kurs 8 den 7. juli 2021. De blev opkøbt til kurs 1,8 og havde sidste handelsdag den 1. marts. Dette skete på baggrund af et kapitalbehov, der skulle sikre Copyrights kommende vækstplaner. Eksisterende aktionærer ville dog blive udvandet i meget stor grad til underkurs, som en ny emission ville have krævet.

Re-Match har til sammenligning oplevet et fald fra børsnoteringkursen på 16 til nuværende kurs 7. Det er ifølge selskabet ligeledes grundet et kapitalbehov, at Re-Match har valgt at lade sig afnotere, hvor en venturefond ønsker at stå for en finansieringsplan af selskabet de kommende år.

Samme historie gentages hos Quantafuel, der er faldet fra en ATH på 75,4 til et opkøbstilbud i kurs 6,38. Der er behov for likviditet, og aktionærerne ville blive udvandet ved en offentlig emission, hvorfor man søger en kapitalstærk partner, der kan sikre den fremtidige finansiering.

Fælles for alle selskaberne er, at værdiansættelsen er blevet kørt i jorden, muligvis mere end den underliggende drift ville betyde i sig selv. Især Copyright Agent og Re-Match var udsat for en meget lav handelslikviditet, hvorfor aktionærerne ville have svært ved at købe/sælge aktierne uden et stort spread og nogle kraftige kurspåvirkninger. Men der er nogle værdier og muligheder i disse selskaber, som det professionelle investeringsmiljø har set en god mulighed i, hvorfor de har ønsket at komme med store finansieringsplaner til en brøkdel af værdiansættelsen, som de private investorer er kommet med til.

Flere afnoteringer på vej?

Dette afsnit er ren spekulation, da jeg ikke ved, hvad der foregår på direktørgangene. Der er dog flere selskaber, der har udmeldt, at de er åbne for at afsøge muligheden for et helt eller delvist opkøb af virksomheden. Det er bl.a. selskaber, der står overfor et kapitalbehov, men udvander eksisterende aktionærer i meget høj grad, hvis der hentes penge fra hr og fru Danmark igen.

Hver enkelt situation er selvfølgelig unik, men helt overordnet udhules værdien for private investorer, der bliver udvandet ved en nyemission. Markedsværdien af selskaberne er til trods for, at de er længere i udviklingsprocesserne meget lavere end for bare et eller to år siden. Vi har også allerede set flere eksempler på virksomheder, der har udvandet eksisterende aktionærer markant, der fortsat er at finde på børsen.

Det er helt generelt en af de store risici, man skal affinde sig med ved investeringer i vækstselskaber uden profitabel drift. Hvis selskabet har behov for kapital, er aktiekursen et vigtigt element, da det afgør i hvor høj grad du bliver udvandet som aktionær.

Er aktiekurserne for lave?

Det er selvfølgelig meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, men der er nogle generelle tendenser, som der selvfølgelig også er undtagelser til. Der er dog mange aktier med en relativ lille handelslikviditet i aktien, der agerer som en sivende ballon til trods for ganske respektable finansielle resultater.

Det er selvfølgelig altid svært at vurdere, hvad der er en retfærdig kursudvikling eller værdiansættelse. Jeg synes dog, at der kan nævnes flere eksempler på virksomheder, der leverer markant bedre resultater end kursudviklingen i min verden giver udtryk for. Et af disse selskaber kunne være Donkey Republic, som jeg personligt dog hverken har aktier i på nuværende tidspunkt eller samarbejder med vores platform i skrivende stund.

Donkey Republic

Donkey Republic handles lige nu omkring all time low, der svarer til samme kursniveau som for et år siden. I mellemtiden er der dog sket meget i selskabet. Donkey Republic leverede den 31. marts årsregnskab for 2022, hvor vi kan tage et nærmere kig på udviklingen i selskabet.

Her formåede Donkey Republic at løfte deres omsætning med 81% til 9,1 mio. EUR. Ved udgangen af året er de til stede i 97 byer, hvilket svarer til en vækst på 17% ift. 2021. Antal brugere er vækstet 66% til 360.000, der har taget 4,5 mio. ture tilsammen gennem året. Donkey Republic må derfor siges at have vækstet markant gennem det seneste år, selvom deres aktiekurs befinder sig i samme niveau.

Guidance for 2023 lyder på 13-15 mio. i omsætning, samt et EBIT-resultat på -2 til -1,8 mio. EUR. Det betyder også, at Donkey Republic skal sikre finansiering gennem lån eller udstedelse af nye aktier til at finansiere deres høje vækstambitioner.

Det er dermed ikke alt sammen guld og grønne sko, men min personlige vurdering er, at selskabet står i en langt bedre position nu, end for et år siden. Derfor kan jeg også godt undres over, at aktien handles i dette niveau. Det gør også finansieringen sværere for selskabet, hvis ikke det ønsker at udvande sine aktionærer, da de er nødsaget til at gældsfinansiere, når markedsværdien er så relativ lav på nuværende tidspunkt.

Donkey Republic

Relesys

Relesys blev børsnoteret den 1. december 2021, hvorfor de ikke har haft så lang tid på børsen. De er dog faldet 42,7% til trods for, at de steg 25% ovenpå deres årsregnskab for 2022. I årsregnskabet fremgik det, at de leverede en vækst i ARR på 44%. ARR endte på 45,2 mio. ved årets udgang, hvilket er markant over den oprindelige guidance, og endda 0,2 mio. kroner over den seneste udmeldte guidance, Relesys præsenterede efter den anden opjustering i løbet af regnskabsåret 2022.

Relesys guider med en vækst på 31-42% i det kommende regnskabsår. Hvis de lander i den øvre ende af deres guidance, har de formået at fordoble deres ARR på to regnskabsår fra 31,3 mio. til 64 mio. kroner. Der er selvfølgelig mange andre forhold, der gør sig gældende i en virksomhed som Relesys.

Helt overordnet synes jeg dog endnu engang, at selskabet står markant stærkere end ved børsnoteringstidspunktet, hvorfor det i min verden kan være lidt uforståeligt, at aktien handles så lavt. Det var dog positivt at se, at markedet belønnede Relesys efter præsentationen af de flotte regnskabstal.

Aktiemarkedet er dog ikke så ligetil, at vi bare kan sige vækst skal kunne ses direkte i aktiekursen. Der er mange faktorer der spiller ind, og uanset hvordan et selskab klarer sig, så er det udbud og efterspørgsel efter aktien, der dikterer prisen.

Relesys er ikke et af de selskaber, der kommunikerer særlig meget til markedet sammenlignet med andre selskaber, hvorfor man som investor primært har fulgt selskabet gennem regnskabsrapporteringen. Det medvirker til en lav handelsaktivitet – også relativt til First North markedet.

Den seneste handel der medførte stigningen på 25% er på blot 100 aktier, hvilket svarer til 530 kroner. Den lave likviditet medfører derfor, at man hurtigt rykke aktiekursen for selv små beløb.

Relesys

Hvordan forholder du dig til et opkøbstilbud?

I de eksisterende cases vi har set på vækstbørserne, har bestyrelserne set opkøbene som absolut best case scenariet for eksisterende aktionærer. Derfor ville jeg personligt også have accepteret tilbuddene, og derved inkasseret et tab på mine aktier. Nu har jeg dog ikke været investeret i nogle af disse selskaber, men det kan ske, at det forekommer engang i fremtiden.

Når man realiserer et tab på vækstbørsen, er man selv ansvarlig for at indberette det til skat. Bemærk her, at man også skal huske at indberette aktierne, når man køber dem. Resultatet skal selvfølgelig kunne ses på din årsopgørelse, hvor du skal opgøre din samlede gevinst/tab fra vækstbørserne under rubrik 67.

Såfremt du ikke har anden aktieindkomst eller eventuel ægtefælles aktieindkomst, så kan det give et fradrag i din personlige indkomst.