2cureX har i dag meddelt, at selskabet sammen med de teknologiske partnere, Hahn-Schickard Institute og the Department of Microsystems Engineering (IMTEK) på Freiburg universitet har modtaget støtte fra det Tyske Forskningsministerium (German Federal Ministry of Education and Research).

Dette er til den fortsatte udvikling af et automatiseret system i håndteringen af 3d-micro-tumorene gennem 2cureX’s IndiTreat® test system. Her modtager de 1 mio. EUR til den fortsatte forskning. 2cureX blev i 2020 tildelt den første støtte til projektet, der har resulteret i nuværende prototype. Det forventes, at den nye støtte kan resultere i et færdigudviklet produkt, som2cureX har rettighederne til.

Alle tre lancerede IndiTreat® produkter skal for nuværende testes på 2cureX laboratoriet i København. Dette gør, at 2cureX er begrænset i sin internationale tilstedeværelse af logistiske årsager. Et automatiseret system, som de har modtaget støtte til at færdiggøre, ville kunne fjerne denne begrænsning. Systemet ville nemlig medføre mulighed for at foretage testen på det enkelte hospital, hvilket ville medføre muligheder for en større international tilstedeværelse for 2cureX samt en nemmere adaption for hospitalerne.

I denne forbindelse udtaler CEO, Fernando Andreu:

Our collaboration with Hahn-Schickard and IMTEK in the ADAPT project has been very successful and we are excited by the opportunity provided by BMBF to continue the automation of IndiTreat®. The development of an automated system will keep us on the leading edge of Functional Drug Sensitivity Testing, and accelerate the uptake in hospitals, allowing also our expansion beyond Europe.