Erria afholder i næste uge en ekstraordinær generalforsamling, hvor en forhøjelse af selskabets kapital forventes vedtaget.

Det sker efter, at Erria ønsker at gennemføre erhvervelsen af Cathay Seal, som kommer til at give et boost til Errias salg. Det forventes, at Cathay Seal vil bidrage med en omsætning på 28,7 mio. kroner samt et positivt EBITDA på 1,3 mio. kroner.

I 2022 forventer Erria at nå en omsætning på 90-100 mio. kroner samt et positivt EBITDA på 2-4 mio. kroner. Cathay Seal gør derfor, at Erria i indeværende regnskabsår forventer at løfte omsætningen med 52-69% samt forventer en vækst i EBITDA på 11-122%. Helt konkret arbejder Cathay Seal inden for security seals-industrien, og passer dermed godt ind i Errias forretning, som ligeledes er bygget op omkring den maritime industri.

Et af de væsentlige elementer i erhvervelsen af Cathay Seal er, at der bliver udstedt 1.621.622 nye aktier i Erria til de fire eksisterende aktionærer i Cathay Seal. Disse aktier udstedes til en kurs på 3,7 kroner per aktie, hvilket er et stykke over gårsdagens lukkekurs på 3,1 kroner. Det udviser en gensidig tro mellem de to parter om, at de ser positivt på selskabets fremtid, og at Cathay Seal vil blive en succesfuldt integreret del af Erria.