Det har været en begivenhedsrig sommer på de danske vækstbørser, hvor vi bl.a. har set opjusteringer fra selskaber som OrderYOYO, Hove, FOM Technologies og Scandinavian Medical Solutions.

Sommeren har også markeret årsdagen for den seneste IPO på de danske vækstbørser, efter MeeW blev en stor skandale, og heldigvis ikke fandt vej til børsen tidligere i 2023. Derfor skal vi tilbage til den 14. juli 2022, hvor Swiss Properties Invest blev børsnoteret på First North Danmark.

Swiss Properties Invest har siden da levet et stille liv på børsen. Nyhedsflowet har været begrænset, hvilket også kan siges om handelsaktiviteten i aktien, mens antallet af Nordnet-aktionærer er faldet fra 98 aktionærer den 2. august 2022 til 78 aktionærer den 2. juli 2023. Kun EgnsINVEST Ejd. Tyskland har færre aktionærer registreret på Nordnet med 75 aktionærer per 2. juli 2023.

Læs også: Unoterede aktier på Nordnet.

Hvad med IPO-planen?

Swiss Properties Invest gik på børsen til en tegningskurs på 107,5 kroner per aktie. Aktien har sidenhen haft højeste lukkekurs i kurs 124,5 kroner per aktie kort efter børsnoteringen, mens den laveste lukkekurs har været i kurs 95,5, hvilket skete fredag i sidste uge. I skrivende stund handles aktien i kurs 104, hvorfor aktien har oplevet et mindre fald sammenlignet med tegningskursen.

I 2023 har Swiss Properties Invest mig bekendt kun udsendt meddelelser til markedet ifm. årsrapporten for 2022 samt generalforsamlingen. Et selskab som EgnsINVEST Ejd. Tyskland, der ligeledes beskæftiger sig i ejendomsbranchen, kommunikerer til sammenligning kvartalsvist til markedet, hvilket giver investorerne et lidt bedre løbende indblik i udviklingen.

Swiss Properties Invest præsenterede en meget nøje fremskrivning for udviklingen helt frem til 2041 i sit prospekt. Dette fremgår af billedet nederst i artiklen. Af planen fremgik en forventet omsætning på 12,2 mio. kroner i 2022 med et positivt nettoresultat på 5,2 mio. kroner. Af årsregnskabet for 2022 fremgik en omsætning på 5,7 mio. kroner med et negativt nettoresultat på 5,6 mio. kroner, hvorfor resultatet blev væsentligt lavere sammenlignet med IPO-planen.

Ifm. årsregnskabet beskrev Swiss Properties Invest, at differencen mellem resultatet for 2022 sammenlignet med IPO-forventningerne skyldtes, at børsnoteringen blev gennemført senere end forventet, hvorfor opkøb af ejendomme skete senere end forventet i 2022. Det virker som en reel årsag, men samtidig en årsag, der må have været bekendt på tidspunktet for børsnoteringen, hvorfor selskabet kunne have tilpasset sin guidance for år 2022, inden de udsendte prospektet.

Taget første år i betragtning, hvor selskabet ikke levede op til sine IPO-forventninger, var det positivt, at Swiss Properties Invest ifm. årsrapporten kunne fastholde de forventninger, der blev præsenteret i prospektet til de kommende år. Dermed må man som aktionær for nuværende have tiltro til, at Swiss Properties Invest i 2023 kan realisere en omsætning på 22,1 mio. kroner med et positivt nettoresultat på 14,3 mio. kroner. Frem mod 2041 er planen at løfte omsætningen til 50,9 mio. kroner.

Kigger vi lidt overordnet på handelsaktiviteten i aktien i årets første halvår, har vi opgjort den gennemsnitlige daglige omsætning i aktien til ca. 22 tusinde kroner. Dertil har vi noteret hele 47 dage uden handel i aktien. Alt i alt har den seneste børsnotering på First North Danmark altså levet et meget stille liv indtil nu, mens den forrige notering på First North Danmark, Re-Match, ikke længere er at finde på børsen. Inden Re-Match blev Relesys og Hove børsnoteret, der målt på den fundamentale udvikling må siges at have været to godkendte historier.

Swiss Properties Invest IPO-plan