Flere aktier på First North DK har sat kursen mod hovedbørsen, og vil dermed forventeligt rykke op i Small Cap segmentet.

Alt på aktiemarkedet er relativt. Er en aktie faldet 10%, kan det være en flot udvikling, hvis det overordnede marked er faldet 20% og andre aktier i samme branche måske er faldet 15%. Derfor sammenlignes aktier også ofte på multipler, f.eks. med den velkendte P/E-værdi, hvor man sammenligner markedsværdien med selskabets indtjening, for derefter at sammenligne med markedet og peers.

Når det kommer til aktiernes handelsaktivitet, skal det også ses relativt. First North omtales ofte som et marked med begrænset handel, hvorfor det skal tages med i ens betragtning, når man kigger relativt på de enkelte aktiers handelsaktivitet. At have en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på 1 mio. kroner er virkelig flot på First North, hvorimod en dag med en omsætning på 1 mio. kroner for et C25-selskab er usandsynligt. Igen skal vurderingen være relativ.

Derfor vil vi ofte sammenligne First North selskaberne med hinanden for at se, om en enkelt aktie oplever en høj eller lav handelsaktivitet. I dag vil vi dog gå et skridt op og sammenligne First North DK selskaberne med de danske Small Cap aktier, hvor flere af First North DK aktierne desuden har sat kursen mod.

Læs også: Aktiviteten med insiderhandler på vækstbørsen i 2023.

Mere handel end Small Cap?

Aktierne som er noteret på hovedbørsen i København, er opdelt i segmenterne Large-, Mid- og Small Cap. Disse segmenter inddeles efter markedsværdi, hvorfor handelslikviditeten altså ikke spiller nogen rolle, som vi ellers kender det fra C25-indekset.

Alle aktier på Small Cap er modsat First North selskaberne noteret på hovedbørsen, hvor de institutionelle investorer er mere aktive end på en vækstbørs. På Small Cap finder vi selskaber som BioPorto, Parken Sport & Entertainment, som står bag FCK, Penneo, Harboes Bryggeri, GreenMobility og en række mindre banker. Selvom man som udgangspunkt ville tænke, at Small Cap aktierne oplevede MARKANT mere handel end First North DK aktierne, synes jeg faktisk ikke det er tilfældet – det er dog særligt nogle aktier, som skiller sig ud.

Tolv First North aktier i fokus

I nedenstående oversigt har jeg opstillet den gennemsnitlige daglige volumen for samtlige First North DK og Small Cap i perioden januar-maj 2023. Asetek er ikke med i opgørelsen, da de ikke har været noteret i Danmark i hele perioden.

First North DK selskaberne er opgjort til en gennemsnitlig daglig volumen på ca. 89t kroner, hvorimod gennemsnittet for Small Cap selskaberne er opgjort til ca. 200t kroner. For begge børssegmenter er det særligt enkelte aktier, som trækker gennemsnittet op og ned, hvorfor jeg personligt synes, at medianen er mere oplagt at inddrage i dette sammenhæng.

Medianen for First North DK aktierne er opgjort til ca. 40t kroner, hvorimod den for Small Cap er opgjort til ca. 103t kroner. Når vi kigger på medianen, er der tolv af aktierne på First North DK, som har oplevet mere handel i perioden end medianen på Small Cap. Det betyder med andre ord, at de har oplevet mere handel i aktien end halvdelen af Small Cap aktierne.

Der er flere bemærkelsesværdige ting at tage fat i ved denne sammenligning. Først og fremmest Scandinavian Medical Solutions, som er den eneste aktie på First North DK, der har oplevet en gennemsnitlig daglig volumen på over 1 mio. kroner, hvilket kun to aktier på Small Cap også har opnået. I tilfældet med den ene Small Cap aktie, Totalbanken, skyldes det høje gennemsnit alene få dage, da aktien oplevede markant handel efter annonceringen af fusionen med Sparekassen Danmark. Scandinavian Medical Solutions har dermed oplevet en mere konstant og stabil høj volumen sammenlignet med Totalbanken.

Shape Robotics er sammen med Scandinavian Medical Solutions den eneste First North DK aktie, der har en højere gennemsnitlig daglig volumen end gennemsnittet på Small Cap. Shape Robotics indtager en femteplads på den kombinerede oversigt over First North DK og Small Cap. Her er det dog igen væsentligt at nævne, at Copenhagen Capital Præf ligesom Totalbanken er påvirket af få dage – faktisk har aktien generelt set en meget lav handelsaktivtet. Det høje gennemsnit trækkes op af én enkelt dag med en volumen på over 70 mio. kroner under selskabets emission. Trækkes disse ekstraordinære situationer ud af ligningen, ville både Scandinavian Medical Solutions og Shape Robotics befinde sig i top tre, da hverken Scandinavian Medical Solutions eller Shape Robotics på samme vis er påvirket af enkelte dage med ekstraordinær handel, men en løbende kommunikation og positiv udvikling i forretningen.

Mens kun to aktier på First North DK har oplevet en højere gennemsnitlig daglig handel i aktien end gennemsnittet på Small Cap, har yderligere ti aktier oplevet et højere gennemsnit end medianen på Small Cap. Det gælder aktierne SPENN Technology, FOM Technologies, Digizuite, Hove, Scape Technologies, Agillic, EngsINVEST Ejendomme Tyskland, ViroGates, Astralis og Wirtek.

First North vs Small Cap jan-maj 2023 volumen