Jeg er flere gange blevet spurgt, om der ikke findes en fond, forening eller ETF, som investerer i First North selskaber og IPO’s. Svaret er jo, men der er flere ting, som er vigtigt at vide.

Der findes flere investeringsforeninger, som investerer på First North og i børsnoteringer. Dette gælder blandt andet Fundamental Invest og BankInvest, som begge har afdelinger, som investerer på minibørsen. Disse investerer dog ikke udelukkende i disse aktier, og har også positioner fra hovedmarkedet. Dette gælder dog ikke IPO Nordic Fund fra Sorgerfri Kapital, som udelukkende investerer i børsnoteringer på Nasdaq First North Growth Market.

Læs også: Hvad er First North?

Investeringsforeninger

Som nævnt investerer både Fundamental Invest og BankInvest på First North. Hvis investeringsforeningerne investerer i en IPO, vil de som regel fremgå blandt selskabets fortegnere, hvilket betyder, at de allerede har analyseret og vurderet selskabet.

Fundamental Invest er en forening, som primært investerer på det danske aktiemarked. Dette skyldes blandt andet foreningens porteføljemanager, Michael Voss, som tidligere er blevet kaldt verdensmester i danske aktier. Når Fundamental Invest udvælger sine aktier, er det blandt andet parametre såsom indtjeningsevne, potentiale, forretningsmodel og ikke mindst ledelseskvalitet, som analyseres. Når Fundamental Invest har tegnet aktier i en IPO, vil mange derfor anse det som et positivt signal.

I 2021 har Fundamental Invest tegnet aktier i SameSystem, Impero og Hydract. De var ligeledes med på Penneo, da de blev børsnoteret i 2020. I første halvår af 2021 endte afkastet på knap 15% for Fundamental Invest.

BankInvest har ligeledes en afdeling, som inkluderer First North og IPO’s i sin beholdning. Afdelingen hedder “Small Cap Danske Aktier KL”, og hovedparten af midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. I første halvår af 2021 har afdelingen nået et afkast på hele 42,5%, og i 2020 var fonden den mest stigende danske fond.

I skrivende stund er fondens tre største positioner NKT, Ossur og Topdanmark. Blandt First North selskaberne har fonden positioner i Penneo, Digizuite, Agillic og Nexcom. Ligesom ved Fundamental Invest, anser mange det som et positivt signal, hvis BankInvest er blandt fortegnerne.

IPO Nordic Fund

IPO Nordic Fund er en såkaldt AIF, og investerer udelukkende på Nasdaq First North Growth Market.

Hvad er en AIF?

AIF står for Alternative Investment Fund. Disse indebærer højere risiko, da det som regel er fonde inden for smalle områder. Derudover lever de ikke op til EU-reglerne (UCITS).

IPO Nordic Fund henvender sig ikke til den almene private investor, hvilket der er flere årsager til. Minimumsinvesteringen er på 750.000 kroner, hvilket allerede fraholder mange for at kunne investere i fonden. Fonden beskattes efter lagerprincippet og som kapitalindkomst.

Fonden investerer i børsnoteringer på First North med op til 20% af det enkelte selskabs samlede værdi. De har mulighed for at investere i børsnoteringer og i selskaber i op til 3 år efter børsnoteringen. De kan derfor ikke investere i de gamle First North selskaber såsom Wirtek, Erria, FastPassCorp osv.

IPO Nordic Fund indebærer den højeste risikokategori, hvilket er vigtigt at vide. Investering i IPO Nordic Fund indebærer meget høj risiko, da fonden lige nu kun er eksponeret mod aktier på First North, og dermed ikke ejer aktier på hovedbørsen, som er mere likvide. Fonden har dog mulighed for at handle på hovedbørsen, hvis de ønsker. Risiko og afkast følges ad, og derfor har fonden en målsætning om at nå et årligt afkast på 25% eller derover.

Fonden er aktivt forvaltet, og indebærer også forholdsvis høje omkostninger. Ved køb er der omkostninger på 2% og ved salg er det på 1%. Det er muligt at købe hver måned, hvormindre bestyrelsen aflyser emissioner grundet manglende investeringsmuligheder. Det er muligt at sælge hvert kvartal, dog først fra 1. kvartal 2023. Derudover er der løbende omkostninger på 1,2% og resultatbetinget honorarer af nettoforretningen på 15%.

Fonden blev oprettet i september 2020, og nåede at få et afkast på 19,6% i 2020 efter omkostninger. Jeg var i kontakt med Sorgenfri medio oktober, hvor de oplyste, at de deltager i de tre kommende IPOs fra Norden CEF. For kort tid siden købte de også aktier i MapsPeople, hvorfor fonden dermed også er aktiv efter IPO-processerne.

Opsamling

Ud fra de private investorers synspunkt, vil jeg mene, at de bedste muligheder for en First North fond er ved en investeringsforening. Disse er dog mere diversificeret end blot First North, men har derfor også i højere grad frasorteret de investeringsmuligheder, som de ikke finder interessante.

Overordnet findes der dog ikke en “First North indeksfond” eller lignende, og personligt vil jeg derfor mene, at det giver bedst mening selv at udvælge hvilke selskaber på minibørserne, som man finder interessant. Fordelene for fondene er, at de kan være blandt fortegnerne, og derfor kan være heldige at kunne tegne til en fordelagtig kurs, som f.eks. var tilfældet ved Hydract.