Berlingske har i denne uge bragt et par artikler, der sætter fokus på to af direktørerne på First North DK, og deres holdning til Nasdaq, der driver First North.

Debatten har længe kørt om holdningerne til First North, hvor bl.a. Børsen har bragt flere artikler med fokus på First North. I denne uge har Berlingske gennem to artikler sat fokus på First North med en ny interessant vinkel, hvor Rolf Adamson og Michael Gram udtaler sig om deres holdning til Nasdaq. Rolf Adamson er CEO for Nexcom, der blev noteret i starten af 2021, og Michael Gram er CEO for MapsPeople, der blev noteret i midten af 2021.

Nexcom fortryder børsnotering

Mandag d. 6. juni 2022 bragte Berlingske den første artikel med overskriften: Direktør fortryder børsnotering: »De forbereder ikke en på virkeligheden«. Her kritiserer direktøren Nasdaq for ikke at gå kritisk nok til de virksomheder, som noteres. Helt konkret føler Rolf, at der manglede nogle til at spørge, om de var klar og modne nok til at gå på børsen. Når Rolf derfor ser tilbage på børsnoteringen, fortryder han, at de ikke ventede et halvt eller helt år med noteringen. Det ville have givet mere tid til at lave fejl, og ifølge Rolf givet mulighed for at have en organisation og fremtidsudsigter, der havde været et helt andet sted.

Rolf Adamsons kritik bunder dermed i, at rådgivningen ikke er god nok. Rolf oplevede, at så snart Nexcom blev noteret, så forsvandt alle rådgiverne. Denne kritik afviser Nasdaq, da deres rådgivere og Certified Advisors løbende følger og kontrollerer virksomhederne.

Se indad?

Onsdag d. 8. juni 2022 offentliggjorde Berlingske en ny artikel med overskriften: Direktør tager Nasdaq i forsvar efter kritik »Jeg vil hellere pege pilen mod virksomhederne«. Med denne artikel skabes der en nuance i debatten, da Michael Gram har en anden opfattelse end Rolf Adamson. MapsPeople er noteret på First Norths Premier segment, hvor kravene er højere, og dermed i højere anses som et springbræt til hovedbørsen.

Michael Gram er modsat Rolf Adamson tilfreds med Nasdaq, og har særligt fået stor hjælp fra deres Certified Advisor, Grant Thornton. Han mener, at virksomhederne selv har ansvar for at vurdere, om man er klar og moden nok til at gå på børsen.

Hvad er en Certified Advisor?

En Certified advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North. Derudover spiller de en væsentlig rolle ifm. selskabets kommunikation samtidig med, at de så vidt muligt skal sørge for, at informationerne i virksomhedsbeskrivelsen er sande og nøjagtige. Du kan læse mere om Certified Advisors her.

Nye krav til First North

Det centrale i denne debat er derfor, om Nasdaq er gode nok til at forberede selskaberne på virkeligheden som børsnoteret virksomhed, og hvor ansvaret ligger. Bør Nasdaq i højere grad gå ind og spørge; ”Er I klar på denne nye virkelighed?”, eller skal virksomhederne, som kender casen bedst, se mere indad, og være i stand til selv at danne denne konklusion? Det tror jeg, er svært at svare på, når man ikke selv har stået i en noteringsproces, men personligt tror jeg, at det er en mellemting. Nasdaq skal yde den bedste rådgivning som overhovedet muligt, og sætte selskaberne præcist ind i alle de udfordringer og forventninger der er til en børsnoteret virksomhed, hvorefter selskabet baseret på denne rådgivning bør være i stand til at vurdere, om de er klar, eller bør starte med at finde kapital andetsteds.

Ifølge Nasdaq har der før været tilfælde, hvor Nasdaq har tilbagevist selskaber, som ikke levede op til optagelsesbetingelserne.

Ovenpå en længere kritik af First North, har Nasdaq for ikke så længe siden præsenteret nye forslag til at stramme kravene for First North. Dette har vi tidligere skrevet et blogindlæg om, som du kan finde her. Et af områderne i de nye forslag har netop relation til ledelsen med det formål at klæde dem bedre på til at drive en børsnoteret virksomhed.

Kilde: De to artikler kan findes på Berlingske.