FOM Technologies meddeler i dag, at selskabet kan tilføje endnu et forsknings- og innovationsprojekt til selskabets R/D pipeline.

Projektet er finansieret af Innovationsfonden på baggrund af en godkendt Missionbooster ansøgning med titlen: “In-line characterization system to improve the quality and reproducebility of slot-die coated polymer electrolyte membranes”.

Projektet skal fremme udviklingen af en karakteriseringsmetode af PEM brændselsceller til Power to X industrien, herunder udvikling af software og hardware til kvalitetskontrol af rulle-til-rulle producerede brændselsceller. Partnerne i konsortiet, som ledes af FOM Technologies, er DTU Energy og DFM (Danmarks Nationale Metrologiinstitut). Projektet løber over 2 år og i tråd med Innovationsfondens retningslinjer tilfalder al udviklet IP FOM Technologies.

CEO for FOM Technologies, Michael Stadi udtaler i denne forbindelse:

I FOM er vi stolte over igen at blive udvalgt som konsortie deltager til national og international forskning indenfor fremtidens cleantech teknologier. Denne forskning ønsker at skabe en ny udvikling i den danske PtX satsning, hvor der er efterspørgsel fra navnlig USA på opskalering og industrialisering af brændselscelle technologi fra Europa. Vi går nu i gang med at smøge ærmerne op, med fokus på at udvikle noget kommercielt.