Freetrailer har været en af succeshistorierne blandt de danske vækstselskaber de seneste år, og efter en positiv nyhedsstrøm i det nye år, har aktien fået en god start på 2024.

På trods af at jeg handler mine enkeltaktier hos Saxo Bank, har jeg selv en mindre portion aktier i Freetrailer. Det er den eneste enkeltaktie, jeg har placeret på mit depot hos Nordnet, der ellers kun består af indeksfonde. I skrivende stund kan Freetrailer-aktien nemlig ikke handles på Saxo Bank, selvom Spotlight Stock Market, som er den børs, hvor Freetrailers aktier er optaget til handel, har skiftet handelssystem til Nasdaqs system INET Nordic.

Freetrailer har været på en flot vækstrejse de seneste år, hvilket er blevet bekræftet af det seneste halvårsregnskab, som blev offentliggjort i slutningen af februar 2024. I regnskabsårets første seks måneder løftede Freetrailer omsætningen til 51,8 mio. kroner svarende til en vækst på 38%, mens resultatet målt på EBITDA voksede til 11,6 mio. kroner svarende til en vækst på 52%. Freetrailer har således optimeret driften samtidig med, at de har leveret solid vækst på toplinjen.

Med udsigten til et nyt rekordår er spørgsmålet nu, om Freetrailer kan ramme en ny milepæl og runde en omsætning på 100 mio. kroner for et regnskabsår. Lad os tage et kig på det med forbehold for, at dette er personlige beregninger, og altså alene er mine betragtninger.

Læs også: Konsolidator gør klar til et nyt eventyr i Spanien.

En omsætning på 100.000.000 kroner?

Freetrailer opjusterede i løbet af februar sine forventninger til regnskabsåret 2023/24. Den nye guidance indebærer en forventet omsætning i niveauet 94-104 mio. kroner samt et EBITDA på 14-17 mio. kroner. Tidligere ventede Freetrailer at nå en omsætning på 90-100 mio. kroner med et EBITDA på 10-14 mio. kroner. Den nye guidance svarer til en forventet omsætningsvækst på 25-38% samt en forventet EBITDA-vækst på 72-110%.

Denne opjustering skyldes en række nye partneraftaler samt udvidelse af aftaler med flere af Freetrailers eksisterende partnere. Freetrailers flåde af udlejningsprodukter er rundet 4.600 og selskabet har mere end 100 udlejningsprodukter i ordre til levering inden 30. juni 2024. Derudover beskrev Freetrailer, at selskabet har formået at opretholde væksten i udlejninger i starten af 2024, selvom det traditionelt er selskabets mest udfordrede sæson.

Netop sæsonudsving har jeg kigget nærmere ind i, da jeg synes det er interessant for et selskab som Freetrailer, der til en vis grad er sæsonpræget, da flere mennesker benytter trailere i sommerperioden, hvor mange flytter, mens vintersæsonen traditionelt er mindre travl, da vejret kan sætte en stopper for efterspørgslen på trailere.

Positive indikationer

Kigger vi på det netop overståede kvartal, oplevede Freetrailer en nedgang i omsætningen ift. kvartalet før. Freetrailer nåede en omsætning på 25,3 mio. kroner mod 26,5 mio. kroner i kvartalet forinden. Det skyldes dog de føromtalte sæsonudsving, og hvis vi kigger på selskabets egen historik, er årets nedgang relativ begrænset. Udviklingen i omsætningen svarer til et fald på 5% ift. det forrige kvartal (Q1 23/24), men i de fire forhenværende regnskabsår har Freetrailer oplevet et fald på hhv. 17%, 8%, 13% og 10% fra regnskabsårets første kvartal til andet kvartal.

Historisk er indeværende kvartal (Q3) det svageste kvartal målt på omsætningen. I de seneste fire regnskabsår har tredje kvartal været det dårligste kvartal i tre ud af fire tilfælde. Omvendt har fjerde kvartal været det bedste kvartal i alle fire regnskabsår, hvilket har resulteret i, at andet halvår traditionelt har været det bedste halvår, da den positive udvikling i fjerde kvartal traditionelt har mere end udlignet det dårlige tredje kvartal. I de seneste tre regnskabsår har omsætningen således været højere i andet halvår end i første halvår, hvor man også skal være opmærksom på sammenhænget med udviklingen i antallet af udlejningsenheder, da dette løbende vokser. Udlejningsporteføljen udgjorde 4.530 enheder ved udgangen af 2023, og selskabet forventer at dette vokser til 4.750 enheder inden udgangen af regnskabsåret 2023/24.

Den historiske udvikling er aldrig en forudsætning for den fremtidige udvikling, men hvis historien fra de tre forrige regnskabsår gentager sig i 2023/24, vil Freetrailer overgå en omsætning på 100 mio. kroner og endda have mulighed for at overgå toppen af nuværende spænd på 104 mio. kroner. På nedenstående billede fremgår udviklingen i selskabets kvartalsomsætning.

Freetrailer udvikling i kvartalsomsætning Q2 2023-24

En ændret organisation

Freetrailer har oplevet markante ændringer gennem det seneste år. I starten af 2023 valgte man at skifte ud på topposten, hvor Philip Filipsen stoppede som CEO, og Nicolai Frisch i stedet startede som interim CEO. Senere blev han valgt som permanent CEO, og er ligeledes ham, der er i spidsen for Freetrailer i dag. I september 2023 kunne Freetrailer yderligere meddele, at man skiftede nærmest hele bestyrelsen. Fire nye medlemmer kom til og kun et bestyrelsesmedlem beholdt sin plads.

Disse helt centrale ændringer har været til at mærke på både det strategiske niveau og rent driftsmæssigt. Det kan blandt andet fremhæves, at Freetrailer alene i 2023 ansatte 35 nye medarbejdere, hvilket er ganske mange for en organisation som Freetrailer. Derudover er meldingen, at der er endnu flere medarbejdere på vej, herunder til det tyske marked, som vi skal se lidt nærmere på senere i dette blogindlæg. I skrivende stund har Freetrailer seks åbne stillinger på sin hjemmeside.

Stigningen i antallet af medarbejdere har medvirket til en styrket platform, hvor kundetilfredsheden er steget markant. På Trustpilot har Freetrailer oplevet en stor fremgang i antallet af 5-stjernede anmeldelser, og i skrivende stund har selskabet en score på 4,8 fordelt på 9.121 anmeldelser. Derudover har de benyttet data til at optimere konverteringen, så de kan øge chancen for, at en kunde lejer en trailer, mens de har optimeret placeringerne af trailerflåden.

Når en virksomhed på den måde skifter ud i organisationen, skaber det lidt usikkerhed, men det virker til, at Freetrailer er lykkedes med denne overgang, når man ser på den profitable vækst, produktoptimeringer og ikke mindst kundetilfredsheden. På en front kan man dog argumentere for, at de halter lidt efter, og det er i Tyskland.

Er væksten i Tyskland for langsom?

Tyskland har i årevis været fremhævet som et land, hvor Freetrailer ser et stort vækstpotentiale. I efteråret 2020 startede Freetrailers aktiviteter på det tyske marked via samarbejdet med Ikea i Karlsruhe, hvilket sidenhen er blevet udrullet. Trods snart fire år på markedet er der fortsat langt op til de tal, som Freetrailer leverer i Danmark, Norge og Sverige. Freetrailer havde ved udgangen af 2023 174 udlejningsprodukter på det tyske marked.

Freetrailer har opbygget et team på tre sælgere i Tyskland, og mens selskabet tidligere har fokuseret mere overordnet på ekspansion i Tyskland, er selskabets fokus nu i højere grad centreret omkring byer, og derigennem øge kendskabet i et mere koncentrerede områder fremfor at fokusere på hele Tyskland på en gang. For at understøtte dette søger Freetrailer i dag en German Sales Specialist, der skal være ansvarlig for at hente nye partnerskaber i Tyskland.

Ikea har været en afgørende partner for ekspansionen i Tyskland, men efter en årrække på markedet har dette partnerskab i sig selv ikke været tilstrækkeligt ift. at slå igennem i Tyskland. Derfor skal Freetrailer også vækste gennem nye partnerskaber, og ifølge selskabet vokser de lige nu med ca. en ny partner i måneden. Det er positivt, men med selskabets nuværende markedsandele på markedet, burde der være potentiale for endnu mere.

Jeg har indsat Freetrailers udvikling i Tyskland i nedenstående grafik. Den illustrerer den løbende tilgang af trailere og udlejninger, som ligeledes er sat overfor hinanden med den grå graf. Både antallet af udlejningsprodukter og det totale antal af udlejninger har løbende oplevet en begrænset vækst. Det gennemsnitlige antal udlejninger per enhed, som er fundet ved at tage det samlede antal udlejninger i kvartalet divideret med antallet af trailere ved udgangen af kvartalet, har dog været nogenlunde stabil i en længere periode, hvilket understreger den lave udnyttelsesgrad og et generelt behov for at øge kendskabet i Tyskland.

Hvis jeg derfor skulle fremhæve et område, hvor jeg gerne ser forbedringer hos Freetrailer, er det i Tyskland. Jeg er derfor spændt på at se, om den styrkede medarbejderstab giver nogle resultater i Tyskland.

Freetrailer Tyskland Q2 23-24

Faldende aktionærbase trods pæn udvikling

Jeg følger månedligt udviklingen i aktionærbasen på både Nordnet og Avanza for alle de danske vækstbørsaktier. På trods af at Freetrailer er noteret på svenske Spotlight, anser jeg fortsat Freetrailer som en dansk aktie, da den kan handles i danske kroner.

Freetrailer er den aktie på Spotlight Danmark, som har flest aktionærer registreret på Nordnet. Aktien kan dog være tæt på at blive overhalet af Curasight. Inkluderes First North Danmark, er Freetrailer den aktie med tredje flest aktionærer på Nordnet. Freetrailer har dog gennem de seneste to år oplevet et løbende fald i aktionærbasen på Nordnet, hvor de i maj 2022 havde over 3.200 aktionærer på Nordnet nu har omkring 2.800 aktionærer på Nordnet. Zoomer vi lidt længere ud har aktien dog oplevet en solid stigning fra september 2021, hvor aktien kun havde omkring 2.100 aktionærer på Nordnet.

På Avanza, hvor mange svenske investorer handler aktier, og dermed kan indikere retail interessen fra de svenske investorer, har Freetrailer ligeledes oplevet et fald. Jeg har fulgt udviklingen på Avanza siden juli 2023, hvor Freetrailer havde omkring 520 aktionærer på Nordnet, hvilket er faldet til omkring 480 aktionærer.

Årsagen til denne udvikling er svær at give et konkret svar på. Det virker til, at Freetrailer efter at have fået styr på organisationen nu er klar til at sætte mere fokus på investorkommunikation, hvor de senest i forbindelse med halvårsrapporten afholdt et investorwebinar, som jeg ligeledes så en time af. Dette kan du se på platformen Stokk.io.

Freetrailer udvikling i akionærer NN AV feb-24

Disclaimer: Jeg har aktier i Freetrailer. Dette skal ikke anses som en opfordring til køb eller salg af aktier i Freetrailer. Lav altid din egen research inden en potentiel investering.