Erria har i dag præsenteret sine forventninger til indeværende regnskabsår, 2024, der lægger op til en potentiel omsætning på op mod 200 mio. kroner.

Erria forventer i 2024 at nå en omsætning på 185-200 mio. kroner, et EBITDA på 5-7 mio. kroner og et EBIT på 4-6 mio. kroner. I 2023 forventer Erria til sammenligning at nå en omsætning på 200-205 mio. kroner, et EBITDA på 6-8 mio. kroner og et EBIT på 5-7 mio. kroner. Årsrapporten for 2023 offentliggøres forventeligt den 12. marts 2024.

Erria A/S i Danmark forventes fortsat at være travlt beskæftiget med den mangeårige kontrakt med Ørsted, hvilket bidrager positivt til selskabet overordnede mål om robust vækst og succes. Errias datterselskaber, Cathay Seal og Mermaid Maritime Vietnam, spiller også afgørende roller i det forventede resultat for 2024.

Desværre står Erria Container Services over for udfordringer på grund af nedgangen i containerimport og -eksport i Vietnam. Erria forventer, at disse ugunstige forhold vil vedvare indtil 2. halvår 2024. Trods dette ser selskabet optimistisk frem mod en stigning i volumen i efterfølgende perioder og er fast besluttede på at håndtere udfordringerne med fokus på bæredygtighed og vækst.

Cathay Seal forventes at præstere solidt i 2024. Samtidig lanceres tre nye produkter, hvilket yderligere styrker selskabets position på markedet. Mermaid Maritime Vietnam er strategisk positioneret til vækst og rentabilitet i hele 2024. Selskabet støttes af en stærk pipeline, der indikerer lovende fremtidsudsigter og solide økonomiske afkast for koncernen som helhed.

Errias status som konglomerat giver økonomisk fleksibilitet og reducerer risikoen ved at operere inden for forskellige brancher. Selskabets guidance for 2024 afspejler en konservativ og strategisk balance, hvor Erria forventer varierede præstationer på tværs af gruppens fire selskaber. Selskabet vil fortsat optimere deres ressourcer og udnytte synergier mellem enheder for at sikre vedvarende værdiskabelse og langsigtede resultater.