Børsen beskrev tilbage i 2021, hvordan bølgen af børsnoteringer på First North i 2017-2019 ikke havde levet op til de vækstforventninger, som de havde præsenteret ifm. deres børsnoteringer.

Den store bølge af selskaber, som kom på First North i 2021, har nu leveret deres første årsregnskaber som børsnoterede virksomheder. Derfor kan vi nu vurdere, hvordan bølgen af børsnoteringer fra 2021 er kommet fra start. I denne forbindelse er det dog vigtigt at huske, at vi altid anbefaler at se investering (i særdeleshed på First North) som langsigtet. Derfor vil det på mange måder være relevant at lave denne status igen om 1-2 år, og se hvordan det ser ud til den tid. Ligegyldig tidshorisont, har det dog alligevel sin relevans at se på, hvordan selskaberne er kommet fra start.

Børsen beskrev tilbage i sommeren 2021 hvordan selskaberne på First North, som var blevet noteret mellem 2017-2019, og minimum havde haft to år på børsen, ikke havde levet op til deres forventninger. Dette emne er vigtigt at sætte fokus på, da jeg er overbevist omkring, at det har medvirket til et øget fokus på kvalitet og ekstra overvejelser omkring hvilke vækstrater, som man præsenterer ved børsnoteringen. Hverken selskaberne eller investorerne har interesse i forventninger, der gentagende gange ikke indfries.

Hvordan har 2021-bølgen klaret sig?

Kigger vi tilbage på børsåret 2021, blev 21 nye selskaber noteret på den danske First North børs. Til sammenligning er vi i dag allerede inde i andet kvartal af 2022, og har endnu ikke set en notering på First North DK i 2022 endnu.

Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over alle selskabernes performance indtil videre sammenlignet med deres guidance. Vi fokuserer altså ikke på aktiekurserne, men den overordnede fundamentale udvikling baseret på toplinjen (omsætning eller ARR). Ifølge min opgørelse, har fire selskaber skuffet, og er allerede væsentligt bagud på vækstplanerne. Et selskab er ligeledes bagud på vækstplanerne, men guider fortsat med et interval på toplinjen, som stemmer overens med IPO-forventningerne, hvis de lander i toppen af dette interval. Dog stemmer EBITDA-forventningerne til 2022 ikke overens med IPO-forventningerne. Selskabet som jeg refererer til her, er Trophy Games.

Omvendt har jeg identificeret 11 selskaber, som alle enten lever op til deres IPO-guidance eller endda har leveret et bedre resultat end ventet. Derudover er der et selskab, som ved børsnoteringen guidede med såkaldte value drivers, hvor vi selv har regnet os frem til en guidance baseret på disse value drivers. Tager man gennemsnittet af disse value drivers, fremgår en guidance uden interval, hvor selskabets omsætning er lidt under. Dog er resultatet fortsat inden for selskabets guidance, hvorfor det ikke kan kategoriseres som et selskab, der ikke har levet op til deres forventninger. Selskabet som refereres til her, er Movinn.

Derudover har jeg kategoriseret to med farven orange. Disse selskaber har ikke levet op til deres guidance i 2021, men guider fortsat i overensstemmelse med forventningerne fra børsnoteringen. Derfor synes jeg ikke endnu, at man kan kategorisere disse som røde eller grønne. Det samme er gældende for Trophy Games og Movinn, som potentielt også kunne anses som orange, alt efter hvordan man tolker udviklingen.

De resterende to selskaber, nemlig Brain+ og Re-Match, har jeg valgt ikke at kategorisere i denne opgørelse. Brain+ er i en udviklingsfase, hvorfor finansiel guidance ikke er et tema endnu. Re-Match skal den kommende tid have fuldt fokus på investering i nye fabrikker, og dermed leve op til de forventninger, som de har præsenteret i den forbindelse. Her har selskabet allerede levet op til nogle af de mål, som de præsenterede ved noteringen. Den nye fabriksbygning i Holland stod bl.a. færdig tre måneder før tid, og i Frankrig går det hurtigt frem for joint venture-selskabet, som har underskrevet byggekontrakten for bygningen i Alsace.

Børsnoteringer 2021 performance efter årsregnskaber 2021

Positiv eller negativ udvikling?

Når man laver en sammenligning som denne, er det vigtigt at overveje flere perspektiver. Først og fremmest er tidshorisonten relativ kort, og det er selvfølgelig nemmere at guide på kort sigt end på lang sigt. Derfor er min pointe ikke, at denne udvikling er “rosenrød” (skulle man sige rosengrøn?), men at mange af selskaberne faktisk har fået en god start.

Der har været nogle selskaber, som har fejlet markant – det bedste eksempel fra 2021 er nok Valuer. Fra bølgen i 2017-2019 er det bedste eksempel Waturu, som ikke længere er at finde på børsen. Disse børshistorier er super ærgerlige for First North, da de kan have en tendens til at overskygge de positive historier.

Dette overblik beskriver, at minimum 11 selskaber fra noteringerne fra 2021 er on track med deres vækststrategi. Samtidig viser det, at det kan være en god idé at guide med interval. Fire ud af de fem selskaber, som i dette overblik er kategoriseret som rød, guidede ifm. IPO’en ikke med interval. Det giver ikke særlig meget plads til afvigelser, hvilket der må forventes at kunne opstå, når det handler om at se ud i fremtiden. Hvis man endelig vil guide med et specifikt tal, kan man gøre som Relesys, der i 2021 guidede med at nå en ARR på 30,6 mio. kroner, men i årene derefter guider med et interval.

Videogennemgang