GreenMobility har i dag offentliggjort en strategisk opdatering, hvor selskabet annoncerer intentionen om at rette størstedelen af ressourcerne til det danske marked med ambitionen om at nå profitabilitet på koncernniveau i 2024.

Dette fokus indebærer, at GreenMobility vil trække sig tilbage fra Finland og Holland, og alene være til stede i København, Aarhus samt i et begrænset omfang i Belgien, hvor de vil fortsætte sine aktiviteter i det mest lukrative marked. GreenMobility vil dermed i endnu højere grad styrke sin position i Danmark, efter selskabets primære konkurrent har valgt at lukke i København, og dermed gør GreenMobility til en klar markedsleder i Danmark.

GreenMobility vil flytte 300 biler fra de internationale markeder over til det danske marked, hvor bilerne oplever en væsentlig højere omsætning per bil. For at sikre at GreenMobility kan forfølge denne strategi, vil selskabet vurdere mulige løsninger for at styrke likviditeten, som også blev nævnt i selskabets halvårsrapport. Dette kan omfatte lån, kreditter eller en kapitalforhøjelse.

GreenMobility vil efter flytningen have mere end 1.000 biler i København og have en samlet flåde på omkring 1.400 biler fordelt på København, Aarhus og Belgien. Med denne flåde sigter GreenMobility efter at blive profitable i 2024, hvorfor GreenMobility således kan blive den første europæiske aktør indenfor bæredygtige deleelbiler til at opnå profitabilitet.

Den opdaterede strategi påvirker ligeledes selskabets forventninger (ændrede guidance dækker den fortsættende forretning) til både omsætningen og nettoresultatet for indeværende regnskabsår, 2023. Omkostninger ifm. lukning af markeder vil i nogen grad påvirke resultatet for 2023 negativt. GreenMobility forventer nu at nå en omsætning på 93-98 mio. kroner fra tidligere 120-130 mio. kroner, mens nettoresultatet forventes at ende i niveauet -25 til -35 mio. kroner fra tidligere -32 til -42 mio. kroner.

Med den opdaterede strategi vil selskabets internationale strategi og ambitioner blive udskudt for at fokusere på at opnå profitabilitet på kortere sigt. Når dette mål er realiseret, vil GreenMobility præsentere en opdateret international vækststrategi.