Happy Helper offentliggør den anden hverdag i måneden nøgletal for aktiviteten på deres digitale platform for rengøring, så investorerne har mulighed for at følge udviklingen.

Happy Helper formidlede 6.000 rengøringer i måneden, hvilket er en tilbagegang på -21,4% i forhold til samme måned sidste år. Samles antallet af rengøringer for de seneste tre måneder, er tilbagegangen på 5,5%.

Selskabet sluttede måneden med en omsætningsbase på 3.538.471 kroner, hvilket er en tilbagegang på -12,1% i forhold til samme måned sidste år.

På trods af nedgangen i omsætningsbasen, er Happy Helper lykkedes med at vækste i dækningsbidraget, som er vækstet 28,5%% sammenlignet med samme måned sidste år. Det samlede dækningsbidrag endte på 622.293 kroner.

Omsætningsbasen svarer til den samlede omsætning, som faktureres igennem Happy Helper. Dækningsbidraget svarer til Happy Helpers kommission. Dækningsbidraget i procent er dermed steget fra 13,7% til 17,6%.