De seneste år har flere danske aktier taget springet fra First North op og til hovedbørsen, hvilket har resulteret i kortvarige kursstigninger, men spørgsmålet er, om de kortvarige kursstigninger er vedholdende?

Jeg har siden 2020 fulgt udviklingen tæt på de danske vækstbørser, hvorfor jeg i en relativ begrænset periode har stiftet bekendtskab med selskaber, der har taget springet fra First North og op på hovedbørsen. Det er en stor begivenhed for de enkelte selskaber, og udviklingen har resulteret i et begreb, jeg har valgt at navngive hovedbørs-effekten, der kan give kortvarige markante stigninger til aktier, der går fra en mindre vækstbørs og op på en hovedbørs.

Den seneste tid har desværre budt på mange afnoteringer, da børsvejen ikke viste sig at være den rette for selskaberne af forskellige årsager. Derfor er det ekstra glædeligt, når et selskab som Shape Robotics er gået den modsatte vej, og er blevet noteret på hovedbørsen. I den tid jeg har fulgt de danske vækstbørser, har udover Shape Robotics også GreenMobility og Penneo tager springet fra First North og op på hovedbørsen.

Disse tre selskaber har oplevet nogle fællestræk ifm. deres børsskifte, hvilket jeg vil dykke lidt ned i gennem dette blogindlæg. Jeg vil samtidig understrege, at det er en spekulativ tilgang at investere alene på baggrund af et børsskifte, og der ligeledes er mulighed for at tabe penge, hvis man investerer kortsigtet med håb om en stigende aktiekurs omkring et børsskifte. FOM Technologies har ligesom Shape Robotics beskrevet en målsætning om at skifte til hovedbørsen i fjerde kvartal 2023, mens Wirtek har defineret et mål om et børsskifte i sin strategiperiode, der løber frem til og med 2025.

Læs også: Tre mindre danske aktier i en branche i vækst.

Aktier der stiger

GreenMobility, Penneo og Shape Robotics havde første handelsdag på hovedbørsen hhv. den 17. december 2020, 4. april 2022 og 20. november 2023.

Hvis vi først kigger på GreenMobility, lukkede aktien den 17. december 2020 i kurs 137,44 ifølge data på investing.com. Den 10. december – altså en uge inden aktien havde første handelsdag på hovedbørsen – lukkede aktien i kurs 103,08 svarende til en kursstigning på 33,33% på blot en uge. GreenMobility lukkede 2020 i kurs 179,73, hvorfor stigningerne fortsatte i perioden efter hovedbørsnoteringen, mens aktien nåede lukkerekord den 5. januar 2021 i kurs 200,87. Fra den 10. december 2020 til den 5. januar 2021 oplevede aktien altså en stigning på næsten 95%.

Penneo-aktien lukkede den 4. april 2022 i kurs 21,95 ifølge data på investing.com. Går vi igen en uge tilbage til den 28. marts 2022, lukkede aktien denne dag i kurs 16,24, hvorfor aktien oplevede en stigning på 35,16% i denne uge. Det positive momentum var dog relativt kortvarigt, og allerede den 6. april 2022 ramte aktien en lokal top i kurs 23,5. Går vi tilbage til en måned før børsskiftet, lukkede Penneo-aktien i kurs 14,74 den 7. marts 2022, hvorfor aktien i måneden op til børsskiftet oplevede en stigning på 48,91%.

I denne uge har Shape Robotics været aktuelle med sit børsskifte, og den 20. november, hvor aktien havde første handelsdag på hovedbørsen, lukkede aktien i kurs 33,5.  Dagen inden Shape Robotics officielt anmodet om optagelse til handel på hovedbørsen, den 13. november 2023, lukkede aktien i kurs 26,4 svarende til en stigning på 26,89% i denne uge. Aktien er over en periode på en måned steget 39%.

Hvad driver kursstigningerne?

Rent fundamentalt er der ikke noget, som ændrer sig, når en aktie skifter børs. I teorien er investeringscasen derfor helt den samme, mens det alene er vilkår som skat, der kan ændre sig. At være noteret på hovedbørsen vil dog forventeligt åbne op for flere nationale og internationale institutionelle investorer, der kan bidrage til en bedre likviditet i aktien, men underliggende ændrer det heller ikke på investeringscasen.

Hvorfor har alle tre aktier så alligevel oplevet markante kortsigtede kursstigninger, når de har skiftet børs?

Det kan der være flere årsager til, men personligt vil jeg angive den primære årsag til, at aktierne oplever markant mere medieopmærksomhed i perioden omkring børsskiftet. Aktierne får omtale i landets største finansmedier, der sjældent omtaler vækstbørserne positivt, hvorfor aktierne kortvarigt oplever markant mere synlighed, end de har været vant til, og hvad de kommer til at få, når først de er landet på hovedbørsen.

I det nyeste tilfælde hvor Shape Robotics er skiftet fra First North til hovedbørsen, og jeg har fulgt selskabet siden børsnoteringen, og ligeledes har et IR-samarbejde med selskabet med fokus på at fortælle om selskabets løbende udvikling, har intet ændret sig for selskabet den seneste måned. Shape Robotics har blot fortsat sin imponerende vækstrejse, der er blevet bekræftet af en kvartalsrapport, hvor selskabet fastholdte sine forventninger. Medieopmærksomheden er først for alvor opstået, efter selskabet officielt anmodede om optagelse på hovedbørsen, og personligt er jeg også blevet kontaktet af private investorer, der har fulgt selskabet længe og spurgt, om man bør investere nu, hvor selskabet skifter børs. Det spørgsmål kan jeg selvfølgelig ikke svare på, men som aktionær kan man ifm. et børsskifte hurtigt blive ramt af FOMO. Hvis man synes, at et selskab er interessant, synes jeg ikke man skal afvente et børsskifte, men alene kigge på selskabet, og ikke hvilken handelsplads, hvor selskabets aktier er optaget til handel.

Kigger vi på GreenMobility og Penneo har vi også set, at de kortvarige stigninger ifm. deres børsskift ikke har holdt ved. Begge aktier er faldet markant tilbage sammenlignet med de niveauer, de blev handlet i omkring børsskiftet. Det bliver spændende at se, om Shape Robotics med sin proaktive og kontinuerlige tilgang til kommunikation og pæne vækstmuligheder går samme skæbne i møde, eller om de kan fortsætte de pæne kursstigninger, når aktien er faldet til rette på hovedbørsen.

Markant handelsaktivitet

De store kursstigninger til aktierne er blevet understøttet af en markant handelsaktivitet i perioden omkring børsskiftet. Det understøtter tesen om, at aktierne stiger grundet markant mere medieopmærksomhed og synlighed, da aktierne ikke er steget under begrænset handelsvolumen, som vækstbørsaktierne ellers nogle gange oplever.

GreenMobility oplevede i december 2020 en gns. daglig handelsvolumen på knap 2,3 mio. kroner. Dette er opgjort ved at tage lukkekursen på en given dag og gange med antallet af omsatte aktier, hvorfor det ikke giver et 100% præcist indblik, men alligevel giver et retvisende indblik, da lukkekursen er den officielle kurs for dagen. For hele fjerde kvartal oplevede GreenMobility en gns. daglig volumen på knap 1,6 mio. kroner, hvilket skal sammenlignes med ca. 302 tusinde kroner i tredje kvartal, ca. 128 tusinde kroner i andet kvartal og ca. 110 tusinde kroner i første kvartal samme år.

Penneo oplevede ligeledes meget handel, da selskabet skiftede børs. I perioden fra den 29. marts til 5. april 2022 oplevede aktien en gns. daglig volumen på næsten 5 mio. kroner, hvor den største handelsdag var den 5. april med en volumen på over 9 mio. kroner, der også blev aktiens største handelsdag gennem hele året. Det har også været tilfældet for det seneste børsskifte, hvor Shape Robotics generelt har været en aktie med relativt meget handel ift. andre First North aktier, men har taget et ekstra nøk op den seneste uge, hvor aktien har oplevet en gns. daglig volumen på ca. 4,5 mio. kroner, hvilket kan sammenlignes med et daglig gns. på ca. 630 tusinde kroner i årets første ni måneder.

Næste noteringer på hovedbørsen

FOM Technologies og Wirtek har begge offentliggjort ambitioner om at rykke op på hovedbørsen. Man kan dog pege på flere kandidater, der med rette kunne overveje, om et børsskifte skulle på tale inden for de kommende år. Jeg ønsker dog ikke at nævne nogle selskaber med navn, da det alene er spekulation.

Det er dog ikke spekulation, at FOM Technologies og Wirtek arbejder på at skifte børs. FOM Technologies har en ambition om at skifte i fjerde kvartal 2023, mens Wirtek har en ambition om at gennemføre et børsskifte i strategiperioden for Accelerate25XL, der løber frem til og med 2025.

Når FOM Technologies og Wirtek formentligt kommer med flere oplysninger om et potentielt børsskifte, bliver det spændende, om aktierne vil reagere på samme måde som GreenMobility, Penneo og Shape Robotics. Personligt er det ikke en strategi jeg vil investere efter, da det er meget spekulativt, hvorfor jeg hellere ville investere i de to selskaber den dag i dag, hvis jeg allerede så et potentiale i de to aktier. På den måde kan man investere, inden aktierne formentligt får mere mediedækning omkring et potentielt børsskifte, og kan også klare, hvis aktien falder, da man vil investere med langsigtede briller. Hvis jeg omvendt ikke fandt de to selskaber interessante, ville jeg hverken investere i aktierne i dag eller ifm. et muligt børsskifte.

Det er altid en personlig vurdering, og dette skal på ingen måde anses som en anbefaling. Jeg synes dog, at det er en interessant udvikling at følge.