Konsolidator har i februar præsenteret årsrapport for 2023, mens de har underskrevet en aftale med henblik på at åbne et salgskontor i Spanien.

Konsolidator formåede i 2023 at levere en ARR-vækst på 15%, hvorfor selskabet ved udgangen af 2023 havde en ARR på 19,4 mio. kroner. Det var lidt under selskabets nedjusterede forventninger om at nå en ARR på 20-21 mio. kroner, men målt på omsætningen og EBIT var resultatet inden for guidance, dog i den nedre ende.

For indeværende regnskabsår 2024 er Konsolidator optimistiske, hvorfor selskabet også har fastholdt de forventninger, som allerede blev præsenteret i 2023. Konsolidator forventer således at nå en ARR på 24-28 mio. kroner i 2024 svarende til en vækst på 20-40% samt en omsætning på 23-27 mio. kroner og et EBIT på -5 til 0 mio. kroner. På flere måder kan 2024 således blive et overgangsår med mulighed for at nå break-even målt på EBIT i 2025, såfremt strategien udfolder sig planmæssigt. Konsolidator har dog ikke offentliggjort guidance for 2025.

Det nyeste strategiske sats hos Konsolidator er et salgskontor i Spanien, hvor selskabet har underskrevet et letter of intent.

Læs også: RISMA er i en spændende vækstfase: En af de bedste danske aktier i 2023.

Fokus på Spanien og Portugal

Konsolidator vil med et salgskontor i Spanien dække det spanske og portugisiske marked. Det lokale salgskontor vil blive ledt af en country manager med et salgsteam bestående af 5-7 medarbejdere. Denne ekspansion er en del af Konsolidators vækststrategi, og efter en tre måneders startupfase er forventningen, at det spanske salgskontor årligt vil bidrage med et løft i ARR med 2 mio. kroner.

Etableringen af det lokale spanske salgskontor vil forventeligt bidrage med et negativt EBIT på 1-2 mio. kroner i 2024, men forventningen er, at driften vil generere et positivt cash flow efter 2-3 år. Målt på Konsolidators eksisterende ARR-base på omkring 20 mio. kroner, vil et årligt løft på 2 mio. kroner være et relativt stort løft, men samtidig er det også en satsning, der potentielt kan udsætte break-even. Eftersom den indgåede aftale ikke er bindende, er det endnu usikkert, om Konsolidator vil åbne et salgskontor i Spanien, men meldingen er, at en endelig aftale forventeligt er på plads i løbet af marts 2024.

Konsolidator er ikke begrænset af geografiske områder, da tal fungerer på samme måde på tværs af landegrænser, og selskabet derfor ikke har meget produktbesvær mht. landetilpasninger. Konsolidator har kunder i mere end 20 forskellige lande, og salgskontoret i Spanien vil ifølge selskabet også give muligheder på det Sydamerikanske marked.

Bestyrelsesmedlemmer køber aktier

Ledelsen i et børsnoteret selskab kommenterer sjældent – hvis ikke aldrig – på værdiansættelsen af deres egne aktier. Derfor er det altid positivt, når insidere køber aktier, da det viser en tiltro til selskabet fra nogle af de personer, der kender selskabet bedst. Blandt de danske vækstbørsaktier følger jeg løbende insiderhandlerne, hvilket du kan følge her.

I december måned var to af Konsolidators bestyrelsesmedlemmer ude at erhverve aktier. Først købte Thomas á Porta aktier for ca. 96 tusinde kroner, mens Cecilia Hultén senere på måneden købte aktier for ca. 82 tusinde kroner. Tilbage i august købte Thomas á Porta desuden yderligere aktier for ca. 172 tusinde kroner, hvorfor han i løbet af sidste halvår af 2023 købte aktier for mere end 250 tusinde kroner.

Man skal ikke drage konklusioner af insiderhandler, men alligevel synes jeg, at det er interessant at følge. I 2023 var særligt insidere hos RISMA, OrderYOYO og til dels Shape Robotics aktive mht. køb af aktier, og disse aktier oplevede en stigning på hhv. 68%, 100% og 14% gennem 2023. Konsolidator havde omvendt et svært år på børsen med et fald på 43%, hvor man skal huske, at der i løbet af 2023 blev gennemført en rettet emission, hvorfor antallet af aktier gennem året voksede med over 4 mio. nye aktier.

I 2024 kan kapitalfremskaffelse igen blive et tema for Konsolidator. Selskabet beskrev i den seneste årsrapport, at de er parate til at rejse den nødvendige kapital, hvis de vurderer, at det stemmer overens med den strategiske retning. I forlængelse af aftalen i Spanien beskrev Konsolidator, at det vil indgå i overvejelserne omkring en potentiel kapitaludvidelse i andet kvartal 2024.

2024 bliver et spændende år

Konsolidator står derfor på flere måder i et spændende år, hvor man opsøger nye vækstmuligheder rent geografisk, men også produktmæssigt. I august sidste år ansatte Konsolidator Nicholas Løjmand-Kines som Channel & Audit Manager, og i 2024 vil han fokusere på revisionsfirmaer samt opbygning af en stærk salgskanal gennem Microsoft D365 Business Central.

Tilbage i 2022 introducerede selskabet en gratis prøveperiode, hvilket man har set lovende takter fra i 2023, og ligeledes ønsker at udbygge i 2024. Derudover har selskabet de seneste år udbygget porteføljen af integrationer, der nu består af i alt 9 integrationer, herunder Xero, Sage, Quickbooks, e-conomic og Fortnox. Forventningen er, at der i fremtiden kommer flere integrationer, der gør Konsolidator mere tilgængeligt for de mange potentielle kunder på tværs af landegrænser.

Året byder ligeledes på den omtalte forventede etablering af et salgskontor i Spanien, hvilket jeg personligt ser frem til at følge. For at holde omkostningerne i bund, forventer jeg ikke, at vi ser flere lignende ekspansioner i 2024, mens selskabet også skal danne sig nogle erfaringer og se, om det lever op til forventningerne om et årligt bidrag til ARR på 2 mio. kroner. På kort sigt skal man holde øje med, om dette tiltag resulterer i en kapitaludvidelse.