FOM Technologies meddeler her til morgen, at selskabet i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2023 har tilrettet sine forventninger til årets omsætning.

FOM Technologies forventer nu at nå en omsætning på 78-79 mio. kroner. Tidligere ventede selskabet at nå en omsætning på 65-75 mio. kroner. Guidance for EBITDA er uændret, hvorfor FOM Technologies fortsat venter at nå et EBITDA på 2-5 mio. kroner. Med dagens opjustering har FOM Technologies opjusteret sine forventninger til regnskabsårets omsætning to gange, hvor den initiale guidance var en forventet omsætning på 55-60 mio. kroner.

I forbindelse med opjusteringen beskriver FOM Technologies, at værdien af selskabets igangværende arbejde under udarbejdelsen af årsregnskabet har vist sig at være konservativt estimeret efter IFRS reglerne, som selskabet har valgt at aflægge regnskab efter. Denne ændring påvirker omsætningen positivt.

FOM Technologies forventer at offentliggøre årsrapport for 2023 mandag den 18. marts 2024 efter markedets lukning.